• 1_ksieza.JPG
  • 2_jestemy.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4_kapliczka.jpg

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe. Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus. To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów - dowiedzieli się o nim dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa.

Termin "Przemienienie Pańskie" nie jest adekwatny do greckiego słowa metemorfothe (por. Mk 9, 2), które ma o wiele głębsze znaczenie. Termin grecki oznacza dokładnie "zmienić formę zewnętrzną (morfe), kształt; przejść z jednej formy zewnętrznej do drugiej". Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie - Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów (2 P 1, 16-18).

Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała.
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
Chrystus obiecuje, że będziemy królować razem z Nim tam, gdzie - za Piotrem - będziemy powtarzać: "Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy". Warunkiem jest to, abyśmy już teraz pamiętali o tym, co dla nas przygotował Bóg, i abyśmy każdego dnia karmili się Jego Słowem i Ciałem. On chce, abyśmy ufnie i wytrwale się do Niego modlili, służyli bliźnim, rozwijając w sobie cnoty. Takie dążenie do przemiany będzie odpowiedzią na zaproszenie św. Pawła: "Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu" (Rz 12, 2).

za: brewiarz.pl

Dzisiaj o godz. 18.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta odpustowa z procesją, na którą serdecznie zapraszamy!

W dniach 22-29 lipca 2018 obchodzimy XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Hasło Tygodnia: „Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa”.

W niedzielę 22 lipca w czasie wszystkich Mszy Świętych za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżujących modliliśmy się o bezpieczne podróże i opiekę Bożą dla wszystkich kierujących pojazdami i poruszających się po drogach.

Kierujemy do wszystkich gorący apel o odpowiedzialne korzystanie z pojazdów mechanicznych, o bezpieczną, trzeźwą i roztropną jazdę.

Wzorem ubiegłych lat włączyliśmy się w Akcję św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy na misyjne środki transportu jako podziękowanie za bezpieczne podróże. Po każdej Mszy Świętej można było złożyć ofiarę do puszki na ten cel. Wtedy też błogosławiliśmy kierowców i święciliśmy pojazdy.

Zapraszamy do galerii...

W niedzielę, 24 czerwca br., w przypadającą tego dnia uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela na Mszy Świętej o godz. 10.00 odbyło się pożegnanie ks. Kazimierza Kowalczyka SCJ i ks. Stanisława Stawowczyka SCJ. Wspomniani księża z dniem 30 czerwca br, kończą posługę duszpasterską w naszej parafii. Licznie zgromadzeni parafianie, na czele z ks. proboszczem Adamem Gucwą SCJ, modlili się za odchodzących księży, dziękując za ich posługę oraz wypraszając im potrzebne łaski na nowych placówkach.

Na tej Eucharystii dziękowaliśmy też Bogu za miniony rok dzuszpastersko-formacyjny, a wieczorem z tej okazji odbyło się ognisko przy plebanii.

Zapraszamy do galerii...

Nadszedł koniec roku szkolnego i katechetycznego. Każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, powinno być ofiarowane Bogu. Dlatego 2 czerwca w czasie Mszy Świętej o godz. 8.00 dziękowaliśmy Bogu za owoce minionego roku.

Dyrekcjom, nauczycielom, wychowawcom i katechetom dziękujemy za wszelki trud włożony w kształtowanie sumień, charakterów, nauczanie i wychowywanie.

Na czas wakacji dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy pięknej, słonecznej pogody, dobrego i bezpiecznego wypoczynku, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Aniołów Stróżów.

Zapraszamy do galerii...

Od ponad roku w naszej parafii funkcjonuje scholka dziecięca. Ma ona za cel upiększać śpiewem liturgię niedzielnej Mszy Świętej dla dzieci oraz podczas parafialnych uroczystości.

Z radością informujemy, że udało się zorganizować stroje dla scholki według projektu s. Małgorzaty i p. Katarzyny, które też czuwają nad nauką śpiewu dzieci.

Na dzisiejszej Mszy Świętej o godz. 11.30 ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ poświęcił przepiękne stroje dla scholki.

Zapraszamy do galerii...