• 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg
  • Haso_roku_2020_2021.jpg

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu z okazji Kongresu Eucharystycznego  przygotowało wystawę zatytułowaną „Nie samym chlebem” oraz dwie prezentacje. Pierwsza z nich zatytułowana jest „Misterium Wcielenia”, zaś druga powstała w oparciu  o Przewodnik po Sandomierzu z 1909 roku ks. Józefa Rokosznego.

Zachęcamy do ich obejrzenia. Linki do nich podane są poniżej:

"Nie samym chlebem"

"Misterium Wcielenia"

"Wędrówki po Sandomierzu z pierwszym Przewodnikiem autorstwa ks. Józefa Rokosznego"

Z powodu pandemii koronawirusa, decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została odwołana tradycyjna wizyta duszpasterska zwana KOLĘDĄ. W zamian wizyty duszpasterskiej od stycznia 2021 roku codziennie w naszej parafii będzie sprawowana Msza św. o godz. 18.00 w intencji mieszkańców poszczególnych miejscowości i ulic. Po Mszy św. zachęcamy, aby rodziny/domownicy zgromadzili się w swoich domach na wspólnej modlitwie. Schemat modlitwy rodzinnej znajduje się w kościele na stolikach pod chórem, zamieszczony jest w gablotach parafialnych oraz na stronie internetowej parafii. Schemat Modlitwy Rodzinnej do pobrania - Download 

Rozpiska intencji Mszy Świętej (intencja kolędowa):


Wólka Bodzechowska – 2 stycznia 2021r., godz. 18.00
Osiedle Denkówek – 5 stycznia 2021r., godz. 18.00
Denkówek – 9 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Garncarska – 11 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Topolowa – 13 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Mostowa – 14 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Spółdzielcza – 15 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Stalowa – 18 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Zygmuntówka – 19 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Ostrowiecka – 20 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Podstawie – 21 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Tomaszów – 22 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Wschodnia – 23 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Wiśniowa – 25 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Zielona – 26 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Browarna – 27 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Rudzka – 28 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Rynek Denkowski – 29 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Niewiadoma – 30 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Samsonowicza blok 55 – 1 lutego 2021r., godz. 18.00
ul. Samsonowicza blok 15/28 – 2 lutego 2021r. godz. 18.00
ul. Samsonowicza – 3 lutego 2021r., godz. 18.00
ul. Szkolna - 4 lutego 2021r., godz. 18.00.

Schemat modlitwy rodzinnej na czas kolędy

Po zgromadzeniu się Rodziny, zaczynamy od znaku krzyża

            W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen.

Pozdrowienie

            Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

Przewodniczący odczytuje tekst Pisma świętego

            Bracia i siostry, posłuchajcie słów Pisma Świętego

 Z Listu św. Pawła do Kolosan                                                                                                                   Kol 3,12-13

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!

 albo

Z Listu św. Pawła do Galatów                                                                                                                    Ga 6 ,9-10

W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, jeżeli w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mam czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.

 PROŚBY odczytuje przewodniczący modlitwie

 Bóg w swoim miłosierdziu zesłał nam Zbawiciela. Skierujmy nasze prośby do Ojca niebieskiego i wołajmy: Wysłuchaj nas, Panie

  • Pozostań Panie w naszej rodzinie, która w Tobie pokłada nadzieję i wspieraj ją przez wszystkie dni nowego roku. Wysłuchaj nas, Panie
  • Niech wszyscy ludzie osamotnieni, chorzy i cierpiący, dzięki dobroci sąsiadów i bliskich otrzymają potrzebną pomoc i wsparcie. Wysłuchaj nas, Panie
  • Panie prosimy o wygaśnięcie epidemii i błagamy Cię za całą naszą wspólnotę parafialną, abyś nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia. Wysłuchaj nas, Panie
  • Daj łaskę nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia dla wszystkim, którzy przez grzech oddalili się od Ciebie. Wysłuchaj nas, Panie
  • Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych z naszych rodzin, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył szczęściem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie

 Zjednoczeni w miłości, skierujmy do Boga Ojca modlitwę, której nas nauczył Jego Syn:    Ojcze nasz …  Zdrowaś Maryjo …

 Przewodniczący podaj każdemu do ucałowania Krzyż Święty i kończy poniższą modlitwą

 Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, nawiedź nasz dom i oddal od nas wszelkie wrogie zasadzki † niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 W: Amen.

 Na koniec zachęcamy do wspólnego rodzinnego kolędowania