• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Drodzy Parafianie
oraz Goście odwiedzający naszą stronę!


Niech dzień zwycięstwa Jezusa Chrystusa,
który z martwych powstał,
przymnoży Wam wiary,
wzmocni nadzieję
i rozpali miłość.

Radosnych i pełnych pokoju chwil
w gronie rodziny i bliskich!

życzą

Wasi duszpasterze

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj! Zmartwychwstał!"
Łk 24, 5-6

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 16 kwietnia br., o godz. 6.00 wyruszyliśmy w procesji rezurekcyjnej wokół kościoła, by w ten sposób wyrazić naszą radość ze zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i szatanem. Następnie uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił kazanie Ks. Proboszcz Adam Gucwa SCJ.

Zapraszamy do galerii...

Dzisiejszego dnia Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Tradycyjnie w ciągu dnia przychodzimy do kościoła przede wszystkim na adorację przy grobie Jezusa. Przynosimy wtedy ze sobą pokarmy wielkanocne, by je poświęcić i aby móc kolejnego dnia wraz z rodziną spożyć je podczas wielkanocnego śniadania.

Zapraszamy do galerii z poświęcenia pokarmów...

 

Jednak istotą tego dnia powinno być nasze uczestnictwo we Mszy Świętej Wigilii Paschalnej, gdyż uczestnicząc w niej stajemy się świadkami tajemnicy Chrystusowej śmierci i nade wszystko Jego chwalebnego zmartwychwstania. Chcemy zatem w duchu wiary włączyć się w pokolenia chrześcijan, którzy właśnie tej nocy czuwając na cześć Pana, doświadczali Jego zbawczej mocy zmartwychwstania. Dzisiejsza celebracja jest rozbudowana i składa się z liturgii światła, Słowa Bożego, liturgii chrzcielnej oraz eucharystycznej. Niech żarliwe uczestnictwo w Wigilii Paschalnej umocni naszą wiarę oraz wleje w nasze serca radość.

Zapraszamy do galerii z Liturgii Wigilii Paschalnej...

Wielki Piątek to dzień, w którym Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż, a wraz z nim nasze grzechy i nieprawości, aby je ponieść na Kalwarię. Jezus bierze krzyż, daje się przybić do niego, ponieważ tak wielka jest miłość Boga do człowieka. Choć jest to dzień śmierci Jezusa, nie jest to dzień rozpaczy i zwątpienia. Odtąd bowiem krzyż stanie się znakiem naszego zbawienia.

Dzisiejszego dnia nie sprawuje się Mszy Świętej, ponieważ sam Chrystus złożył Bogu Ojcu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie, a wspólna liturgia skupia się wokół Słowa Bożego, adoracji krzyża i komunii św. Na zakończenie, zgodnie z tradycją, nastąpi uroczyste przeniesienie Jezusa eucharystycznego do Grobu i rozpocznie się adoracja.

Dzisiejszego dnia obowiązuje post ścisły, a więc - obok wstrzemięźliwości od mięsa - ograniczamy się do trzech posiłków (jeden do syta i dwa lekkie).

 

Wieczorem o 1800 w naszym kościele odbyły się ceremonie Wielkiego Piątku, które poprzedziło nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dzisiejszej liturgii przewodniczył ks. Kazimierz Kowalczyk SCJ, a homilię wygłosił ks. Stanisław Stawowczyk SCJ.

Zapraszamy do galerii...

W dniu dzisiejszym kończy się okres Wielkiego Postu. Kościół przez minione dni przypominał nam, że są to dni szczególnej łaski, czas powrotu do domu Ojca. Dzisiaj wieczorem (Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej) wchodzimy w samo centrum tajemnicy naszego odkupienia – rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Te trzy dni – triduum – to najważniejsze dni w całej historii świata. Chrystus składa siebie w dobrowolnej ofierze Ojcu. Zdradliwie wydany w bólu i cierpieniu przemierza bolesną drogę na Kalwarię. Tam następuje szczyt miłości Boga do człowieka: sam Bóg umiera na krzyżu za nasze grzechy. Stajemy następnie przy Grobie Pana. To jedna z naszych ludzkich „stacji” – realizm pogrzebu Chrystusa wiąże Go z naszym ludzkim losem. Lecz nasze spojrzenie sięga dalej, poza to, co materialne. I dnia trzeciego spełnia się nasze oczekiwanie. Wraz z uczniami odkrywamy pusty Grób i uczymy się go rozpoznawać pośród żyjących. Pan zmartwychwstał – zwyciężył śmierć. Celebracje liturgiczne tych dni łączą nas z tymi wydarzeniami. Przenoszą w czasie, dzięki czemu wchodzimy w żywy kontakt z Chrystusem w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Stajemy się uczestnikami tych wydarzeń.

Liturgia Wielkiego Czwartku przenosi nas do Wieczernika, gdzie będziemy uczestniczyć w wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus słowami: To jest ciało moje, To jest krew moja oraz To czyńcie na moją pamiątkę, ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Dzisiejszą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej starajmy się przeżywać w duchu wdzięczności za te sakramenty. I tak, jak Jezus swoim uczniom dawał do spożycia Ciało i Krew swoją, tak dzisiaj i my przyjmijmy w Komunii św. prawdziwe Ciało i Krew Pańską.

Dar Eucharystii i Kapłaństwa napełnia nas radością. Jej wyrazem jest kolor szat liturgicznych i śpiew Gloria – Chwała na wysokości Bogu. Lecz tę radość przesłonią wypadki najbliższych godzin. Już wkrótce Chrystus będzie przeżywał trwogę i konanie w Ogrójcu, zdradę ucznia, mękę i śmierć. Nasz smutek wyrazi się przez zamilknięcie dzwonów i organów oraz obnażenie ołtarza. Cisza ta będzie trwała do Wigilii Paschalnej.

 

Dzisiejszego wieczoru zgromadziliśmy się na Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, którą celebrował ks. Proboszcz Adam Gucwa SCJ. Natomiast Słowo Boże wygłosił ks. Kazimierz Kowalczyk SCJ.

Zapraszamy do galerii...

Wielki Czwartek - 13.04.2017

1800 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

2200 - Godzina Święta

Adoracja Pana Jezusa do godz. 2300.

 

Wielki Piątek - 14.04.2017

700 - Ciemna jutrznia

1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

1730 - Droga Krzyżowa

1800 - Liturgia Wielkiego Piątku

Adoracja Pana Jezusa w następujących godzinach: 700-1730 oraz od 1930 przez całą noc i potem aż do Wigilii Paschalnej.
Spowiedź św. będzie w godzinach 2000-2200.

 

Wielka Sobota - 15.04.2017

700 - Ciemna jutrznia

1500 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

1900 - Liturgia Wigilii Paschalnej

Całodzienna adoracja Pana Jezusa aż do Wigilii Paschalnej.
Święcenia pokarmów będą się odbywać co pół godziny od 900 do 1200. W Wólce Bodzechowskiej, przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej, święcenie pokarmów odbędzie się o 1100.

 

Wielkanoc - 16.04.2017

600 - REZUREKCJA

Pozostałe Msze Święte odbędą się o następujących godzinach: 1000, 1130 i 1700.