• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Wyjazd młodzieży do Pliszczyna

W dniu 2 maja br. młodzież z naszej parafii, szczególnie liczna grupa lektorów i ministrantów udała się do Pliszczyna. Miejscowość ta położona jest kilkanaście kilometrów od Lublina. Znajduje się tam klasztor zamieszkały przez księży Sercanów oraz parafia, którą prowadzą. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od Mszy św., w której uczestniczyła także młodzież z parafii z Lublina. Po wspólnej uczcie duchowej, rozpoczęliśmy przygotowania do meczu piłki nożnej oraz wspólnego grilowania. Dzięki temu spotkaniu mogliśmy wspólnie spędzić czas na łonie natury, poznać nowych kolegów i koleżanki, a także doświadczyć radości i miłości we wspólnocie z Bogiem i bliżnimi. Bardzo dziękujemy  parafianom za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.

Zapraszamy do galerii...