• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Rocznica I komunii świętej

W niedzielę 22 maja br. na Mszy Świętej o godz. 11.30 odbyła się Rocznica I Komunii Świętej, w której wzięły udział dzieci z klas IV. Mszę Świętą w intencji tych dzieci i ich rodziców sprawował ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ, który wygłosił także kazanie do dzieci i zebranych w kościele wiernych.

Dzieciom z klas IV życzymy, aby w swoim życiu nigdy nie zapominały o Jezusie i o dbaniu o jak najlepszą relację z Nim poprzez codzienną modlitwę, regularną katechezę, a nade wszystko przez jak najczęstsze przyjmowanie Komunii Świętej w niedziele i w Pierwsze Piątki Miesiąca.

Zapraszamy do galerii...