• 0_ALLELUJA.jpg
  • 2.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Rocznica I Komunii Świętej

W niedzielę, w przypadającą tego dnia uroczystość Zesłania Ducha Świętego, na Mszy Świętej o godz. 11.30 odbyła się Rocznica I Komunii Świętej, w której wzięły udział  dzieci z klas IV. Mszę Świętą w intencji tych dzieci i ich rodziców sprawował ks. wikariusz Grzegorz Siedlarz SCJ, który wygłosił także kazanie do dzieci i zebranych w kościele wiernych. Celebrans w kazaniu nawiązał do przeżywanej uroczystości liturgicznej oraz do Rocznicy I Komunii Świętej.

Dzieciom z klas IV życzymy, aby w swoim życiu nigdy nie zapominały o Jezusie i o dbaniu o jak najlepszą relację z Nim poprzez codzienną modlitwę, regularną katechezę, a nade wszystko przez jak najczęstsze przyjmowanie Komunii Świętej w niedziele i w Pierwsze Piątki Miesiąca.

Zapraszamy do galerii...