• 0_mmisyjny.jpg
  • 1_rozaniec.jpg
  • 2.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.

Dzisiejsza Uroczystość jest patronalnym świętem Liturgicznej Służby Ołtarza. Z tego też względu na Mszy Świętej o godz. 11.30 zostali przyjęci nowi kandydaci (6 osób), jeden aspirant, ministranci (7 osób). Natomiast pozostali członkowie LSO odnowili swoje przyrzeczenia służby przy ołtarzu Jezusa. Wszystkim im życzymy wielu łask, potrzebnych do spełniania swoich posług oraz ciągłego zapału.

Zapraszamy do galerii...