• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

W czwartek, 28 marca, nasza Parafianka p. Władysława Zięba obchodzi 105. urodziny. Niewielu ludziom jest dane dożyć 100 lat, a nasza p. Władzia już znacznie tę granicę przekroczyła, z czego bardzo się cieszymy. Z tej okazji naszej Parafiance przesłał życzenia ordynariusz naszej diecezji - bp Krzysztof Nitkiewicz, a na internetowej stronie Diecezji Sandomierskiej pojawił się też wywiad z Jubilatką.

Wywiad z p. Władysławą na stronie diecezjalnej...

 


Naszej dostojnej i wspaniałej Jubilatce, p. Władysławie Zięba, na każdy dzień życia,

życzymy wielu łask Bożych, nade wszystko Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Świętych,

a także zdrowia oraz ludzkiej życzliwości i pomocy.

Szczęść Boże!

W niedzielę, 31 marca br., na uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.30, której przewodniczył ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ, modliliśmy się w intencji naszej dostojnej Jubilatki p. Władysławy Zięby. Prosiliśmy Boga dla niej o Jego błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia. Pod koniec Eucharystii była okazja do złożenia życzeń p. Władysławie, co uczynił najpierw ks. Proboszcz, a następnie przedstawiciele samorządów lokalnych i społeczności denkowskiej (m. in . przedstawicielka p. Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek, p. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Denkowa i zarazem przedstawiciel Rady Parafialnej p. Leszek Pasek, przedstawicielka Rady Osiedla Denków). Na tej doniosłej uroczystości były też lokalne media oraz TVP3 Kielce. Poniżej można znaleźć linki do medialnych relacji.

Zapraszamy do galerii...
TVP3 Kielce...
Gazeta Ostrowiecka...
ostrowiecswietokrzyski.naszemiasto.pl...
ostrowiecnews.pl...

W dniach 24-27 marca br. w naszej parafii odbyły się wielkopostne rekolekcje, które prowadził ks. Bartosz Mrozek SCJ z Kluczborka. Rekolekcjonista poprzez głoszone Słowo Boże nakreślał nam biblijną historię o Zacheuszu, odnosząc ją do naszego życia. Czynił to bardzo ciekawie, z radością i entuzjazmem, który udzielił się chyba nam wszystkim. Rekolekcje te były też rekolekcjami szkolnymi - zatem i dzieci wraz z nauczycielami gromadziły się w kościele na konferencjach. Przez te kilka dni gromadziliśmy się w naszej denkowskiej świątyni, aby zadbać o dobre przygotowanie się do Wielkanocy.

Zapraszamy do galerii...

W poniedziałek 25 marca, obchodzimy UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Nie mamy pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a zatem datami, które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element. Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie - ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania - początku Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie odnowiło wszechświat.
Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański".

Dzisiejszy dzień jest Dniem Świętości Życia. Modlimy się o świętość życia dla każdego dziecka poczętego. W czasie Mszy Świętej o godz. 17.00 odbył się obrzęd podjęcia Duchowej Adopcji. Duchowa adopcja jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców. Można adoptować tylko jedno dziecko każdorazowo. Nie wiemy kim jest adoptowane przez nas dziecko, choć w niebie z pewnością je poznamy. Teraz to jednak Bóg wybiera płeć, rasę, narodowość dziecka mając z pewnością na uwadze to, ile modlitwy potrzebne jest konkretnemu dziecku i nasze - w tym względzie - możliwości i chęci. Po zdecydowaniu się na duchową adopcję należy złożyć prywatne przyrzeczenie. Powinno się tego dokonać przed wizerunkiem Ukrzyżowanego lub Matki Najświętszej.

Zapraszamy do galerii...

W kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu miał miejsce 24 marca uroczysty obrzęd błogosławieństwa i posłania nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Po odbyciu formacji duchowej, teologicznej i praktycznej skoncentrowanej wokół Sakramentu Eucharystii, 20 kandydatów - w tym 1 mężczyzna z naszej parafii - wyraziło gotowość do podjęcia tej posługi w swoich wspólnotach. Nowym Szafarzem Komunii Św. w naszej parafii został p. Aleksander Kocaj.

 

Liturgii koncelebrowanej m. in. przez naszego proboszcza ks. Adama Gucwę SCJ przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Diecezji Sandomierskiej. Tam też znajduje się galeria z tego wydarzenia...

Niedziela (24 marca)
7.30 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
10.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich    
11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
16.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkichPoniedziałek (25 marca)
9.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
10.30 – Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej (klasy 0-IV)
12.00  – Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej (klasy V-VIII)    
17.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich (zwłaszcza kandydaci do bierzmowania z klas III Gimnazjum)
 

Wtorek (26 marca)
Spowiedź św. 8.30-10.00

9.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
10.30 – Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej (klasy 0-IV)
12.00  – Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej (klasy V-VIII)

Spowiedź św. 16.00-18.00
17.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich (zwłaszcza kandydaci do bierzmowania z klas III Gimnazjum)
 

Środa (27 marca) – Zakończenie rekolekcji        
9.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
11.00 – Msza Święta z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej
17.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich (zwłaszcza kandydaci do bierzmowania z klas III Gimnazjum)

ks. Bartosz Mrozek SCJ
(Kluczbork)
rekolekcjonista

W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać, że Józef pochodził w prostej linii od króla Dawida, jak to zapowiadali prorocy.

Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci. Ikonografia zwykła przedstawiać Józefa jako starca. W rzeczywistości był on młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy wizerunków Józefa w rzeźbie i w malarstwie.

Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci.

W ikonografii św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, winorośl.

 

 

W czwartek, 14 marca, Zgromadzenie Księży Sercanów przeżywa dzień urodzin Założyciela Zgromadzenia, czcigodnego sługi Bożego o. Leona Jana Dehona. W tym dniu w sposób szczególny modlimy się o beatyfikację o. Dehona oraz o nowe powołania do Księży Sercanów, również z naszej parafii.

 

 

 

 

Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem, to w kościele katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu, który kończy karnawał na 46 dni przed niedzielą Wielkanocną. Jest to dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. W obrządku rzymskim w czasie mszy odprawianej w ten dzień kapłan posypuje wiernym głowę popiołem lub popiołem czyni znak krzyża mówiąc "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" lub "Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz".

 

Popiół do posypywania głów tradycyjnie otrzymuje się przez spalenie palm poświęconych w ubiegłoroczną Niedzielę Palmową. Zwyczaj posypywania głów pochodzi z VIII w. i w XI wieku stał się on zwyczajem obowiązującym w kościele katolickim dzięki decyzji ówczesnego Papieża Urbana II.

 

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa:

     1) Drogi krzyżowej w każdy piątek:

         * dla dzieci o godz. 16.00
         * dla starszych o godz. 16.30
       
     2) Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 16.15


 
Zapraszamy na te nabożeństwa nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzież.
Przypominamy, że za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można pod zwykłymi warunkami dostąpić odpustu zupełnego.

Zapraszamy do galerii...

W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego - 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.

11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały - Massabielle - na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.

18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach ogłosiła dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły w Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystąpił do budowy świątyni. W roku 1875 poświęcił ją uroczyście arcybiskup Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i biskupów, 3 tys. kapłanów i 100 tys. wiernych. W roku 1891 Leon XII ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. Lourdes jest obecnie słynnym miejscem pielgrzymkowym, do którego przybywają tysiące ludzi, by czcić Matkę Bożą jako Uzdrowienie Chorych.
Bernadetta wstąpiła w 1866 roku do klasztoru Notre Dame de Nevers i tam zmarła na gruźlicę w 1879 r. w wieku 35 lat. Pius XI w roku 1925 uroczyście ją beatyfikował, a w roku 1933 - kanonizował. Jej wspomnienie obchodzone jest 16 kwietnia.

Od 1992 r. 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego, który ustanowił św. Jan Paweł II. Dlatego też w poniedziałek - 11 lutego br. - na Mszach Świętych był udzielany sakrament namaszczenia osobom chorym i starszym. Z kolei na koniec adoracji można było otrzymać indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Zapraszamy do galerii...

 

Orędzie papieża Franciszka na XXVII Światowy Dzień Chorego

Kolejnym ważnym krokiem na drodze przygotowań do I Komunii Świętej jest poświęcenie modlitewników. Dokonał tego ks. Grzegorz Siedlarz SCJ 10 lutego, w czasie uroczystej Eucharystii o godz. 11.30. Dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej otrzymały książeczki pierwszokomunijne, które mają stać się pomocą w wytrwałej modlitwie i postępowaniu na drodze zbawienia oraz w dobrym przygotowaniu się do spowiedzi św. i samej I Komunii Świętej.

Zapraszamy do galerii...