• 0_wielkatw.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, jednocześnie dostosowując warunki ich uzyskania do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym.

Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone.

Odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, a także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych.

Podane za:  archidiecezjalubelska.pl/

Drodzy Parafianie!

Od momentu wystąpienia pierwszych niepokojących objawów, dwóch kapłanów poddało się samoizolacji. Ks. Adam Gucwa SCJ – proboszcz (od 21.10) i ks. Sławomir Kuśmierz SCJ – wikariusz (od 24.10). Księża od początku przebywania w izolacji nie sprawowali Mszy św. w kościele parafialnym. Ks. Proboszcz Adam Gucwa SCJ w dniu dzisiejszym otrzymał pozytywny wynik testu na Covid-19. Natomiast ks. Sławek otrzymał wiadomość o wyniku pozytywnym testu w sobotę.

Obecnie Msze św. w kościele sprawuje jeden kapłan, który od początku  przebywania w izolacji powyższych kapłanów nie kontaktował się z nimi. Po przeprowadzonym wywiadzie z sanepidem ten ksiądz może odprawiać Msze św.

Pragnę poinformować, że w kościele będzie sprawował ks. Ryszard SCJ Msze św. w jednej zamówionej intencji. Pozostałe intencje będą odprawiane w kaplicy zakonnej (na plebanii).

Informujemy, że stan zdrowia kapłanów jest zadawalający, natomiast pozostają w dalszej kwarantannie.

Już teraz dziękujemy za życzliwe podejście i wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji. Wszystkich Parafian polecam wstawiennictwu Matki Najświętszej i patrona parafii św. Stanisława BM oraz prosimy o modlitwę.

                                                                                Ks. Proboszcz Adam Gucwa SCJ 

 

Wraz z nowym rokiem szkolno-katechetycznym w naszej parafii rozpoczęło się również przygotowanie dzieci z klas III do przyjęcia I Komunii Świętej. Z tego względu 04 października br., na Mszy Świętej o godz. 11.30, odbyło się poświęcenie różańców dla dzieci, które są przed I Komunią Świętą. Mamy nadzieję, że nie będą one dla nich jedynie pamiątką, ale raczej zachęcą ich do modlitwy różańcowej.

Zapraszamy do galerii...

 

Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej,
do udziału w nabożeństwach różańcowych, które odbywają się
od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, 
a w niedzielę o godz. 16:30.

W środę 30 września grupa młodzieży z klasy I szkoły średniej po odpowiednim przygotowaniu, przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza - ordynariusza naszej diecezji.

Młodzież, świadomie wypowiedziała swoją gotowość świadczenia o Chrystusie i Jego nauce w dzisiejszym świecie. Już nie rodzice, ani chrzestni, ale młodzi ludzie, powiedzieli własne „tak” prawdom i zasadom naszej religii. Pragnienie, by Chrystus stał się Jedynym Prawdziwym Przyjacielem i Towarzyszem, stało się rzeczywistością codziennego życia.

Było to ogromne przeżycie dla nich samych i dla całej Wspólnoty Parafialnej św. Stanisława BM. Łaska Ducha Świętego umocniła tych młodych ludzi w walce z wadami i jeszcze bardziej uświadomiła obowiązek dążenia do świętości.

Niech to wydarzenie stanie się okazją do szczególnej modlitwy całej Wspólnoty Parafialnej w intencji młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i utrwali postanowienia tych wszystkich, którzy głoszą naukę Chrystusa we własnym środowisku życia.

Zapraszamy do galerii...

Ks. Zbigniew Kras – kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Denkowskiej Parafii

W dniu 29 września 2020 r. parafię św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim odwiedził ks. Zbigniew Kras – kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ks. Kapelan przybył do naszej parafii, aby w imieniu Pana Prezydenta złożyć życzenia naszej parafiance Pani Władysławie Zięba, która 28 marca 2020 r. obchodziła 106 rocznicę urodzin. Z tej okazji przekazał również Pani Władysławie Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ks. Zbigniew wraz z ks. Proboszczem Adamem Gucwą SCJ odwiedzili Jubilatkę w Jej domu. W spotkaniu uczestniczyli także sąsiedzi Pani Władysławy. O godz. 18.00 była sprawowana Msza św. w intencji Dostojnej Jubilatki. Mszy św. przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie ks. Kapelan Zbigniew Kras. We Mszy św. uczestniczyła także Pani Władysława. Na koniec Mszy św. ks. Proboszcz w imieniu wszystkich obecnych złożył Jubilatce życzenia i zapewnił o modlitwie w jej intencji. To niecodzienne wydarzenie zapisze się w historii naszej parafii.

Zapraszamy do galerii...

W niedzielę 6 września w naszej Parafii miała miejsce uroczystość pierwszej Komunii św. Mszy Świętej o godz. 11.30 przewodniczył ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ, który wygłosił także do zebranych okolicznościowe kazanie.

Liturgia rozpoczęła się w Kościele, gdzie rodzice udzielili błogosławieństwa swoim dzieciom. Następnie rozpoczęła się uroczysta Eucharystia.

Po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca przyjęło w tym roku 19. dzieci. Na Mszy Świętej oprócz rodziców, rodzin oraz bliskich obecni byli także wychowawcy.

 

Dzieciom pierwszokomunijnym życzymy dużo radości i wierności
Chrystusowi pozostającemu z nami pod postacią Chleba.

Zapraszamy do galerii...

We wtorek, 1 września, uroczystą Mszą Świętą rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Wspólnej modlitwie o godz. 8.00 przewodniczył ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ.

Obok uczniów – dzieci i młodzieży – we Mszy Świętej wzięli udział również rodzice, katecheci, nauczyciele, wychowawcy i dyrekcje szkół znajdujących się na terenie naszej parafii.

Ks. proboszcz, dziękując nauczycielom i rodzicom za obecność, życzył owocnej współpracy w dziele wychowywania i edukowania młodego pokolenia.

Uczniom i nauczycielom życzymy Szczęść Boże!

Zapraszamy do galerii...

W czwartek, 6 sierpnia br., w naszej parafii odbył się odpust z racji przypadającego tego dnia Święta Przemienienia Pańskiego. Sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Henryk Lachur SCJ, proboszcz z Chmielowa. W czasie Eucharystii prosiliśmy Boga o potrzebne łaski dla całej parafii.

 

Zapraszamy do galerii... 

 

W niedzielę 26 lipca w czasie Mszy świętych za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona Kierowców i podróżujących modliliśmy się o bezpieczne podróże i opiekę Bożą dla wszystkich kierujących pojazdami i poruszających się po naszych drogach. Kierujemy do wszystkich gorący apel o odpowiedzialne korzystanie z pojazdów mechanicznych, o bezpieczną, trzeźwą i roztropną jazdę.

Przy tej okazji do wszystkich użytkowników pojazdów corocznie kierowany jest także apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. Koordynatorem akcji jest MIVA Polska.

Po Mszach św. po uroczystym błogosławieństwie pojazdów i podróżujących Księża święcili samochody. 

Zapraszamy do galerii...

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co wskazywałoby na powszechne przekonanie, że był to dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - wyznawców. Inna ze współczesnych teorii mówi, że 29 czerwca miało miejsce przeniesienie relikwii obu Apostołów do katakumb Kaliksta podczas prześladowań za cesarza Waleriana w celu schowania ich i uchronienia przed zniszczeniem.

Właściwe imię Piotra to Szymon (Symeon). Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr przy pierwszym spotkaniu, gdyż miało ono symbolizować jego przyszłe powołanie. Pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim). Był bratem św. Andrzeja, Apostoła, który Szymona przyprowadził do Pana Jezusa niedługo po chrzcie w rzece Jordan, jaki Chrystus Pan otrzymał z rąk Jana Chrzciciela (Mt 10, 2; J 1, 41). Był pierwszym papieżem.

Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji - Mała Azja (Dz 21, 39; 22, 3). Jego rodzina chlubiła się, że pochodziła z rodu Beniamina, co także i Paweł podkreślał z dumą (Rz 11, 1). Dlatego otrzymał imię Szaweł (spolszczona wersja hebrajskiego Saul) od pierwszego i jedynego króla Izraela z tego rodu (panował w wieku XI przed Chrystusem). Rodzina Szawła należała do faryzeuszów - najgorliwszych patriotów i wykonawców prawa mojżeszowego (Dz 23, 6). Nie znał Jezusa. Wiedział jednak o chrześcijanach i szczerze ich nienawidził, uważając ich za odstępców i odszczepieńców. Kiedy tylko Szaweł doszedł do wymaganej pełnoletności, udał się do najwyższych kapłanów i Sanhedrynu, aby otrzymać listy polecające do Damaszku. Gdy Szaweł był blisko murów Damaszku, spotkał go Chrystus, powalił na ziemię, oślepił i w jednej chwili objawił mu, że jest w błędzie; że nauka, którą on tak zaciekle zwalczał, jest prawdziwą; że chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnic Starego Przymierza; że Chrystus nie jest bynajmniej zwodzicielem, ale właśnie tak długo oczekiwanym i zapowiadanym Mesjaszem. Było to w ok. 35 roku po narodzeniu Chrystusa, a więc drugim po Jego śmierci. Po swoim nawróceniu Szaweł został ochrzczony przez Ananiasza, któremu Chrystus polecił to w widzeniu (Dz 9, 10-18). Po chrzcie Szaweł rozpoczął nową erę życia: głoszenia Chrystusa.

(źródło i więcej informacji: www.brewiarz.pl)