• 0_wielkatw.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Plan wizyty duszpasterskiej

W piątek, 27 grudnia, rozpoczniemy wizytę duszpasterską zwaną „kolędą”. Kapłan raz w roku składa wizytę w każdej katolickiej rodzinie. Jej celem jest pobłogosławienie naszych mieszkań, wspólna modlitwa i bliższe rozeznanie stanu duszpasterskiego parafii. Przyjęcie kapłana we własnym domu ma wartość religijnego świadectwa. Zadbajmy zatem, aby wspólne spotkania kolędowe zachowały rodzinny i ewangeliczny wymiar. Domownicy powinni oczekiwać duszpasterza, który przybywa w imieniu Chrystusa. Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, na nim: świece, krzyż, Pismo Święte, wodę święconą i kropidło, zeszyty do religii dzieci i młodzieży oraz indeksy młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Piątek, 27 grudnia 2019 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- Wólka Bodzechowska od Przyborowa po obydwu stronach drogi do środka wioski
- ul. Rudzka (Stara Wólka)

Sobota, 28 grudnia 2019 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- Wólka Bodzechowska od Denkowa po obydwu stronach drogi do środka wioski
- Denkówek – ul. Osiedle

Poniedziałek, 30 grudnia 2019 r.
godz. 9.00 – trzech księży:
- Denkówek od Jędrzejowa do Państwa Raban
- Denkówek od ul. Stalowej do p. Madetko
- ul. Garncarska

Czwartek, 2 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 trzech księży:
- Denkówek od Zygmuntówki po prawej stronie do państwa Starzomskich
- Denkówek od Zygmuntówki po lewej stronie do Państwa Kwaśniaków
- ul. Topolowa od ul. Tomaszów do końca

Piątek, 3 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Mostowa za Kamienną (od kładki i od ul. Zygmuntówka)
- ul. Spółdzielcza od nr 1 do końca

Sobota, 4 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Zygmuntówka od Bodzechowa po obydwu stronach
- ul. Ostrowiecka od strony cmentarza (od Państwa Ziębów do Państwa Ciastek)

Wtorek, 7 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży
- ul. Zygmuntówka od Parafii Najświętszego Serca Jezusowego po obydwu stronach drogi
od godz. 16.00 – jeden ksiądz
- ul. Podstawie lewa strona od ul. Szkolnej

Środa, 8 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Tomaszów po obydwu stronach od Nowego Zakładu
od godz. 15.00 – jeden ksiądz
- ul. Podstawie prawa strona od kościoła

Czwartek, 9 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Wschodnia – od Pani Zięby
- ul. Wschodnia – od Państwa Murzów
od godz. 15.00 – jeden ksiądz:
- ul. Ostrowiecka od Rynku do Państwa Czeremcha

Piątek, 10 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Mostowa od Rynku
- ul. Wiśniowa
- ul. Zielona od Państwa Kotów

Sobota, 11 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Browarna
- ul. Rudzka Podwiatraki od nr 32
- ul. Rudzka Podwiatraki od nr 161

Poniedziałek, 13 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Rynek Denkowski
- ul. Rudzka od Rynku do p. Nowak i p. Borowskich przy ul. Samsonowicza
od godz. 14.00 – jeden ksiądz:
- ul. Niewiadoma 

Wtorek, 14 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Samsonowicza 55
- ul. Samsonowicza 15/28
od godz. 16.00 – dwóch księży:
- ul. Szkolna

Środa, 15 stycznia 2020 r.
od godz. 14.00 – dwóch księży:
- Kolęda uzupełniająca