• 0_wielkatw.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

"Hej kolęda, kolęda..."

W niedzielne popołudnie, 19 stycznia br., w naszym parafialnym kościele odbył się konkurs śpiewania kolęd i pastorałek. W tym konkursie wzięło udział ponad 20 dzieci w trzech kategoriach: przedszkole, klasy I-III oraz klasy IV-V. Główną ideą konkursu było uwielbienie Bożej Dzieciny poprzez śpiew kolęd i pastorałek. Cieszymy się, że, oprócz uczestników i ich rodzin, w naszym kościele zgromadziło się też wielu innych parafian. Po wystąpieniu dzieci kolędy przygrywał i śpiewał nam p. Zbigniew Olczyk. Następnie, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu, z radością kolędowaliśmy wszyscy razem i poprzez to uwielbialiśmy Jezusa. Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie i z niecierpliwością czekamy na kolejny konkurs w następnym roku.

Zapraszamy do galerii...