• 0_wielkatw.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

15. rocznica śmierci Jana Pawła II

Dzisiaj, 2 kwietnia, mija 15. rocznica powrotu do Domu Ojca św. Jana Pawła II. Kardynał Stanisław Dziwisz, który do samego końca ziemskiego pielgrzymowania towarzyszył naszemu wielkiemu Rodakowi w Jego wędrówce do nieba, zachęca wszystkich, aby zjednoczyli się we wspólnej modlitwie błagalnej do Pana Boga, za wstawiennictwem Jana Pawła II i prosili o ustanie pandemii koronawirusa: „Proszę Was wszystkich, drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia”. Do tego apelu dołącza Prymas Polski - abp Wojciech Polak.

Jesteśmy przekonani, że nikogo nie trzeba przekonywać o konieczności takiej modlitwy. To powinna być potrzeba naszych serc, nasz obowiązek, nasza powinność!

Prosimy, abyśmy zjednoczyli się w tej godzinie z całym Kościołem i między sobą, niezależnie gdzie w tym czasie będziemy przebywać. Odłóżmy inne zajęcia i poświęćmy kilkanaście minut na pełną ufności modlitwę, dziękując Bogu Ojcu za święte życie Jana Pawła II oraz prośmy Go o zatrzymanie pandemii.

Proponujemy następujący przebieg modlitwy:
1. Godz. 21.37 - zapalmy w oknie Papieskie światło jedności.
2. Odmówmy modlitwę: Pod twoja obronę.
3. Odnówmy Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu:

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia - módl się za nami!
Św. Janie Pawle II, św. s. Faustyno i wszyscy święci - módlcie się za nami!

4. Można dodać inne modlitwy osobiste.