• 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg
  • Haso_roku_2020_2021.jpg

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby. Przyszedł na ziemię Syn Boży, "leczył wszystkie choroby i słabości" synów ludzkich; tłumy zdumiewały się, widząc, że "niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą"; w Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały pełne entuzjazmu "hosanna", aby zaledwie w kilka dni potem ochrypłymi głosami wołać: "Na krzyż z Nim!", "Krew Jego na nas i na dzieci nasze". Każda śmierć jest tragedią, cóż dopiero śmierć Syna Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił. Zbrodnia była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa przyroda została nią wstrząśnięta: "Słońce się zaćmiło", zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarło, powstało.

Wielki Piątek to jednak dzień także wielkiej radości i zwycięstwa. Dokonało się przecież od tysięcy lat zapowiadane zbawienie rodzaju ludzkiego; wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim, nieba z ziemią; dzień powszechnego przebaczenia. Tego dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny... To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Na tajemnicę Wielkiego Piątku należy patrzeć poprzez brzask poranka Wielkiej Nocy. Te dwa dni stanowią całość, są świadectwem najwymowniejszym, że to nie zło jest wieczne - ale dobro; śmierć jest ostatecznie zwyciężona przez życie, fałsz - przez prawdę, noc - przez dzień (źródło: www.brewiarz.pl).

W ciągu dnia wierni przychodzą do kościoła, aby nawiedzić Pana Jezusa w kaplicy adoracji (tzw. ciemnicy), a popołudniu gromadzą się na liturgii Wielkiego Piątku, która składa się z 4 części: liturgii Słowa, gdzie naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana oraz wyjątkowo uroczysta forma modlitwy powszechnej, w której staramy się nie zapomnieć o nikim; adoracji Krzyża; Komunii Św.; przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Dziś obowiązuje post ścisły: wstrzemięźliwość od mięsa (od 14 roku życia) i ograniczenie jedzenia do 3 posiłków w ciągu dnia - 1 do syta i 2 lekkie (osoby w wieku 18-60 lat).

Z wiadomych względów większość wiernych nie będzie mogła wziąć udziału w celebracjach liturgicznych, dlatego też zachęcamy do modlitwy poprzez media. Szczególnie zachęcamy do diecezjalnych internetowych transmisji na kanale YouTube (kliknij tu). Biskup Edward Frankowski o godz. 17.30 będzie przewodniczył wielkopiątkowej liturgii w bazylice katedralnej. Wcześniej, o godz. 16.45, odbędzie się w katedrze nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

U nas w kościele nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się o godz. 17.30, a o godz. 18.00 Liturgia Wielkiego Piątku. Bardzo prosimy pamiętać, że w tych celebracjach może wziąć udział tylko 5 osób. Możliwość adoracji w ciągu dnia będzie w godz. 9.00-16.00 - prosimy, aby dla bezpieczeństwa, osoby przychodzące na modlitwę do kościoła dostosowały się do wskazań, które będą wywieszone na drzwiach kościoła.