• 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg
  • Haso_roku_2020_2021.jpg

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Prawda ta została zawarta w Składzie Apostolskim: "Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał".

W tym dniu do godzin popołudniowych kapłani zwykle święcą pokarmy. W Polsce lud przynosi je w przyozdobionych koszyczkach. O. Newerani pisał w roku 1739 w Ozdobie Kościoła Katolickiego: "Święcą baranka, przypominającego prawdziwego Baranka-Chrystusa i Jego triumf, dlatego też zwyczajnie chorągiewki na pieczonym baranku stawiają. Święcą mięsiwa, którego się Żydom pożywać nie godziło, na dowód, żeśmy przez Chrystusa Pana z jarzma Starego Zakonu uwolnieni... Święcą chrzan na znak tego, że gorzkość męki Jezusowej tegoż dnia w słodycz się nam zamienia, i dlatego też przy tym masło święcą, które znaczy tę słodycz. Święcą na ostatek i jaja na dowód tego, że jako kokosz dwojako niejako kurczęta rodzi, raz niosąc owoc, drugi raz go wysiadując, tak przez Chrystusa dwa razy jesteśmy odrodzeni". Wśród rzeczy w koszyku świątecznym nie może zabraknąć pisanek (kraszanek). Te jajka, często artystycznie zdobione, wyobrażają zwycięstwo życia nad śmiercią, bo z niego wychodzi kurczę. Dawniej nie wolno było spożywać w Wielkim Poście również nabiału i jaj. Dlatego tak chętnie niesiemy je do poświęcenia. W Polsce w Wielką Sobotę trwa adoracja Chrystusa w kaplicy Jego grobu. W wielu parafiach wartę przy Grobie pełnią straż ogniowa, harcerze, służba porządkowa itp. (źródło: www.brewiarz.pl). Jednakże dobrze wiemy, że z racji panującej pandemii w tym roku nie ma poświęcenia pokarmów. Dlatego prosimy pobrać sobie z osobnej aktualności na naszej stronie modlitwę poświęcenia, jaką należy odmówić w niedzielę przed wielkanocnym śniadaniem.

Przez całą Wielką Sobotę nie sprawuje się Mszy Świętej - tego dnia sprawowana jest jedynie Liturgia Godzin. Dopiero późnym wieczorem, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się świętowanie Wielkiej Nocy poprzez najuroczystszą i najpiękniejszą liturgię całego roku - Wigilię Paschalną. Składa się ona z liturgii światła wraz z odśpiewaniem Orędzia Wielkanocnego (Exsultetu); rozbudowanej liturgii Słowa z uroczystym Alleluja; liturgii chrzcielnej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; liturgii Eucharystycznej.

W naszym denkowskim kościele Liturgia Wigilii Paschalnej będzie sprawowana o godz. 19.00 i będzie mogło w niej wziąć udział jedynie 5 osób. Zachęcamy do duchowej łączności z nami oraz do obejrzenia o tej samej godzinie internetowej transmisji (kliknij tu) z sandomierskiej bazyliki katedralnej pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Możliwość adoracji w ciągu dnia będzie w godz. 9.00-17.00 - prosimy, aby dla bezpieczeństwa, osoby przychodzące na modlitwę do kościoła dostosowały się do wskazań, które będą wywieszone na drzwiach kościoła.