• 0_wielkatw.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Poświęcenie podróżujących i pojazdów

W niedzielę 26 lipca w czasie Mszy świętych za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona Kierowców i podróżujących modliliśmy się o bezpieczne podróże i opiekę Bożą dla wszystkich kierujących pojazdami i poruszających się po naszych drogach. Kierujemy do wszystkich gorący apel o odpowiedzialne korzystanie z pojazdów mechanicznych, o bezpieczną, trzeźwą i roztropną jazdę.

Przy tej okazji do wszystkich użytkowników pojazdów corocznie kierowany jest także apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. Koordynatorem akcji jest MIVA Polska.

Po Mszach św. po uroczystym błogosławieństwie pojazdów i podróżujących Księża święcili samochody. 

Zapraszamy do galerii...