• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

„To jest Ciało Moje za życie świata”, pod takim hasłem odbywa się w naszej diecezji Kongres Eucharystyczny, którego centralne obchody odbędą się w dniach 20-26 czerwca 2022 r.

W jego ramach w każdym dekanacie, począwszy od Niedzieli Miłosierdzia Bożego, odbywają się dekanalne obchody kongresowe. Proboszczowie poszczególnych parafii organizują całodobową adorację Najświętszego Sakramentu, a następnego dnia uroczystą Mszę św. na zakończenie parafialnego dnia kongresowego. Pomiędzy poszczególnymi parafiami w dekanacie odbywają się procesje Eucharystyczne. 

Diecezjalny Kongres Eucharystyczny ma nam pomóc jeszcze bardziej być z Chrystusem. Jeszcze bardziej Go ukochać, za to, że pozostał ze Swoim ludem na zawsze. Temu służą celebracje eucharystyczne, adoracje Najświętszego Sakramentu oraz procesje między parafiami.

Info za: diecezjasandomierska.pl

Zapraszamy do galerii...

„O dniu radosny pełen chwał
Dziś Jezus Chrystus z Grobu wstał
Nam zmartwychwstania przykład dal.
Alleluja !

Cieszymy się bo tak chce Pan
Za winy nasze okup dan
Skończony już niewoli stan.
Alleluja !

W ten święty łask i chwały dzień
Niech płynie zew radosnych pień
Iż serca ujrzą chwały cień.
Alleluja !

Zbliżamy się do wielkiej tajemnicy, w której Jezus Chrystus otworzył dla nas Swe Serce, jako źródło życia i uświęcenia.

Na ludzką egzystencję rzucił On światło nadziei przez swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Pragniemy życzyć, aby w ten błogosławiony poranek wielkanocny, Chrystus napełnił Wasze serce radością i pokojem.

Niech dźwięk rezurekcyjnych dzwonów pobudzi do otwarcia się na drugiego człowieka,

a wszelkie mroki życia niech znikną wraz z wielkanocnym „Alleluja”.

 Błogosławionych, radosnych, zdrowych i pełnych pokoju i nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzą Księża Sercanie.

 

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia br., o godz. 6.00 wyruszyliśmy w procesji rezurekcyjnej wokół kościoła, by w ten sposób wyrazić naszą radość ze zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i szatanem. Następnie uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił kazanie Ks. Proboszcz Adam Gucwa SCJ.

Zapraszamy do galerii...

 

Wigilia Paschalna rozpoczęła się o godz. 19.00 pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Adama Gucwy SCJ, który wraz z kapłanami i służbą liturgiczną udał się na plac kościelny, gdzie miał miejsce obrzęd poświęcenia ognia i zapalenia paschału. Po wejściu do kościoła i zapaleniu świec przyniesionych przez wiernych i oświetleniu kościoła zostało uroczyście odśpiewane orędzie wielkanocne „Exsultet”.

W liturgii Słowa Bożego Kościół proponuje nam obfitszy zestaw czytań. Słuchając ich rozważamy wielkie dzieła, jakie Pan Bóg dokonał od początku świata dla człowieka i pragniemy poprzez ufną odpowiedź dać wyraz naszej wiary w słowa i obietnice Boże.

Następnie została poświęcona woda chrzcielna i odnowione przyrzeczenia chrztu świętego, po których nastąpiła najważniejsza część całego Triduum Paschalnego - Liturgia Eucharystyczna.

Zapraszamy do galerii...

Wielki Piątek to dzień, w którym Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż, a wraz z nim nasze grzechy i nieprawości, aby je ponieść na Kalwarię. Jezus bierze krzyż, daje się przybić do niego, ponieważ tak wielka jest miłość Boga do człowieka. Choć jest to dzień śmierci Jezusa, nie jest to dzień rozpaczy i zwątpienia. Odtąd bowiem krzyż stanie się znakiem naszego zbawienia.

Nabożeństwo wielkopiątkowe, pod przewodnictwem Księdza Sławomira Kuśmierza SCJ, rozpoczęło się o godz. 18.00 liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. Następnie wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła Krew Chrystusa przelana na krzyżu. W tym szczególnym czasie modliliśmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich bezradnych i zagubionych, za chorych i za tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc oraz za zmarłych. Punktem szczytowym całej liturgii była adoracja Krzyża, podczas której Księża, Siostry Zakonne, Służba Liturgiczna i pozostali Wierni oddawali cześć ukrzyżowanemu Jezusowi. Następnie odbyły się obrzędy Komunii św.

Zgodnie ze zwyczajem na zakończenie, eucharystyczne Ciało Chrystusa, a tym samym naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostało uroczyście przeniesione do adoracji do tzw. Grobu Pańskiego. Zgromadzeni na liturgii wielkopiątkowej Parafianie po zakończonych ceremoniach odśpiewali Gorzkie Żale i adorowali Pana Jezusa przez całą noc.

Zapraszamy do galerii...

Wielki Czwartek to dzień kapłaństwa i Eucharystii. Sakramenty te wzywają nas do pochylenia się nad tajemnicą obecności Boga wśród ludzi. Jeszcze przed dramatem Wielkiego Piątku, Jezus gromadzi swoich uczniów przy wspólnym stole, umywa im nogi, daje swoje Ciało i Krew. Wydarzenia te uświadamiają nam, że wszystkie działania Boga w odniesieniu do człowieka są zawsze wyrazem Jego niezwykłej troski i miłości.

Święte Triduum Paschalne, które rozpoczynamy uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej, uobecnia największe misteria związane z naszym zbawieniem - mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Jest to dzień wdzięczności Jezusowi za to, że zostawił nam Siebie w Najświętszym Sakramencie. Tego dnia także dziękujemy Bogu za kapłanów, dzięki którym sprawowane są sakramenty, nade wszystko każda Ofiara Mszy Świętej.

W czasie Mszy Świętej o godz. 18.00 dziękowaliśmy Jezusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Na początku Mszy Świętej wierni okazali swoją wdzięczność kapłanom poprzez życzenia i modlitwę w ich intencji. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Ryszard Rydlak SCJ. Natomiast o godz. 21.00 zgromadziliśmy się przy kaplicy adoracji na nabożeństwie Godziny Świętej, aby towarzyszyć Jezusowi w Ogrodzie Oliwnym.

Zapraszamy do galerii...