• 3_stanislaw.JPG
 • Remont.jpg

Wielki Tydzień rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, która łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie Męki. W liturgii tego dnia i w katechezach Kościół ukazuje związek między tymi dwoma aspektami paschalnego misterium.

 Liturgia Niedzieli Palmowej wprowadza nas w przeżycie Wielkiego Tygodnia, w którym Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy. Od najdawniejszych czasów upamiętnienie wjazdu Pana do Jeruzalem obywa się przez uroczystą procesję. Chrześcijanie obchodzą to wydarzenie, naśladując aklamację i gesty żydowskich dzieci, które wyszły na spotkanie Pana i śpiewały „nabożne” Hosanna.

Pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W IV wieku procesja znana była już w Jerozolimie, gdzie odbywano ją śladami Jezusa z Betanii, przez Górę Oliwną do miasta męki i śmierci Zbawiciela. W czasie tej procesji biskup, jak niegdyś Chrystus, jechał na oślęciu w otoczeniu wiernych trzymających gałązki palm i śpiewających odpowiednie pieśni. Palmy przechowywane w domu, najczęściej umieszczone przy wiszących krzyżach na ścianie, przypominają wiernym o zwycięstwie Chrystusa, które uczcili biorąc udział w procesji.

Przed Mszą św. o godz. 11.30 wierni wypełnili plac przykościelny, gdzie rozpoczęła się liturgia od poświęcenia palm, odczytania Ewangelii i procesji do kościoła.

Niech te palmy, które mamy w domach przypominają nam, że rozpoczynamy najważniejszy czas dla nas wierzących. Trwajmy ufnie przy Chrystusie naszym Panu i Królu.

Zapraszamy do galerii...

W nocy z soboty na niedzielę 12/13 marca odbyło się w sanaktuarium na Świętym Krzyżu kolejne Sercańskie Czuwanie Młodzieży. Motywem przewodnim naszego spotkania było hasło "W Nim nasze życie". Wszystko zaczęło się od nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które każda grupa odprawiała sama wędrując pod górę do sanktuarium. Każda grupa szła z własnoręcznie przygotowanym dużym krzyżem. Teksty nabożeństwa zaczerpnięte były z rozważań o. Dehona - w końcu w poniedziałek po czuwaniu przypada kolejna rocznica jego urodzin. Po przybyciu do bram pięknego Sanktuarium czekała na nas ciepła herbata. Chętni mieli też możliwość zwiedzenia klasztoru.

Czuwanie rozpoczęło się o godzinie 19.00. Na początku przywitał nas o. Krzysz­tof Cze­pir­ski OMI, kustosz sanktuarium i nasz gospodarz. W krót­kich sło­wach przy­to­czył historię po­benedyk­tyń­skie­go opactwa na Łysej Górze. Natępnie mogliśmy wy­słu­chać kon­fe­ren­cji między ​księ­dza Fran­cisz­ka Wiel­gu­ta SCJ, który przedstawił i nawią­zał do histo­rii krzy­ża, na którym umarł Jezus Chrystus. W swojej kon­fe­ren­cji mówił między innymi czym jest krzy­ż w życiu chrześcijanina i na czym polegają jego piękno i wartość. Ko­lej­ną kon­fe­ren­cję wy­gło­sił Kon­rad Grzybow­ski z Fun­da­cji "Ster na mi­łość". Po części konferencyjnej mieliśmy czas na pogaduchy i zjedzenie ciepłego bigosu.

Bez­po­śred­nim przy­go­to­wa­niem do prze­ży­cia Eu­cha­ry­stii była naj­pierw ad­o­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu na której można było przyjść do sa­kra­men­tu po­ku­ty i po­jedna­nia. Adorację prowadził ks. Sławomir Kuśmierz SCJ wraz z zespołem "Ad­o­re­mus Do­mi­num" z Beł­cha­to­wa. W jej trakcie każdy mógł, już po spowiedzi, z czystym sercem przynieść swój mały, własnoręcznie zrobiony krzyż, przed ołtarz. 

Msza św. rozpoczęła się po północy. W imieniu prowincjała Księży Sercanów, ks. Sławomira Knopika SCJ, przewodniczył jej wikariusz prowincjalny ks. Witold Januś SCJ. W wygłoszonej homilii ks. Witold, w nawiązaniu do historii powołania Abrama, którego nazwał "Ojcem naszej wiary", mówił:

"Nie dojdziemy na naszą górę przemienienia własnego życia dopóki nie zaufamy obietnicy, którą daje mi Bóg. Nieustannie musimy się liczyć z koniecznością wychodzenia z bezpiecznych miejsc i utartych schematów. Musimy liczyć się z tym, że wielu patrząc na nas, będzie się stukało w czoło, będą się podśmiechiwać, a może nawet nas zbanują i wymażą z kontaktów. Warto się zapytać dzisiaj, tutaj, na tej szczególnej górze, na Świętym Krzyżu: co jest moim namiotem, z którego boję się wyjść, którego nie chcę opuścić by bardziej jeszcze zaufać Jezusowi? Co mnie powstrzymuje w tym codziennym pójściu za Nim?"

W trakcie Eucharystii miał też miejsce obrzęd przyjęcia nowych członkow do Ruchu Sercańskiej Młodzieży. Nasza wspólnota wzrosła aż o 43 nowe osoby. Spotkanie zakończyło się chwilę przed 2 w nocy. Na zakończenie każdy uczestnik dostał pamiątkowy sercański krzyż - to w Nim jest nasze życie.

Za: http://sercanskie.pl/ Zobacz również: https://www.swietykrzyz.pl/aktualnosci/1804

Zapraszamy do galerii...

 

8 marca 2022 r. do domu Ojca odeszła Władysława Zięba, która przeżyła 108 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 marca br. w kościele pw. Św. Stanisława biskupa i męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim – Denkowe. Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup Edward Frankowski wraz z księdzem Proboszczem Adamem Gucwą SCI i księdzem Krzysztofem Tryk. W ostatniej drodze, pani Władysławy towarzyszyła najbliższa rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, parafianie, prezydent miasta Jarosław Górczyński oraz przedstawiciele starostwa powiatu ostrowieckiego. Wiele osób zachowało w pamięci panią Władysławę i życzliwie ją wspomina. Niech tym wspomnieniom towarzyszy modlitwa w jej intencji.

Zapraszamy do galerii...

Poniżej zamieszczone są trasy Drogi Krzyżowej, która jest odprawiana w każdą niedzielę Wielkiego Postu ulicami parafii:

06 marzec, godz. 14.30 – ul. Ostrowiecka, ul. Topolowa, ul. Tomaszów (początek od środka ul. Ostrowieckiej – zakończenie ul. Tomaszów na górze).

13 marzec, godz. 14.30 – ul. Rudzka (pod Wólką Bodzechowską), Wólka Bodzechowska (początek od ul. Rudzkiej (Stara Wólka) –   zakończenie przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej)

20 marzec, godz. 14.30 –  ul. Zygmuntówka,  os. Denkówek, Denkówek, ul. Stalowa (początek od strony ul. Zygmuntówka – zakończenie przy krzyżu w Denkówku).

27 marzec, godz. 14.30 – ul. Wschodnia, ul. Rudzka Podwiatraki (początek od ul. Wschodniej – zakończenie przy krzyżu)

03 kwiecień, godz. 14.30 – ulice wokół Rynku Denkowskiego (początek od Sióstr Zakonnych – zakończenie przy figurze Matki Bożej przy ul. Rynek Denkowski).

Trasa i przebieg Drogi Krzyżowej będzie wcześniej uzgadniane z przedstawicielami danych miejscowości i ulic.

Prowadzenie Dróg Krzyżowych dla dorosłych w kościele piątek – godz. 17.30:

04 marzec, godz. 17.30 – Sercańska Wspólnota Świeckich

11 marzec, godz. 17.30 – Róże Żywego Różańca

18 marzec, godz. 17.30 – Domowy Kościół 1

25 marzec, godz. 17.30 – Domowy Kościół 2

01 kwiecień, godz. 17.30 – Chór Parafialny

08 kwiecień, godz. 17.30 – Caritas, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

Po kilkuletniej przerwie ministranci i lektorzy z parafii sercańskich rozegrali Turniej Tenisa Stołowego o puchar Księdza Prowincjała Zgromadzenia Księży Sercanów. Odbył się on w sobotę, 26 lutego 2022 r. w Stadnikach i zgromadził uczestników z Binczarowej, Florynki, Koszyc Małych, Krakowa, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pliszczyna, Sosnowca oraz z samych Stadnik. W sumie w turnieju wzięło udział 29 osób, które zostały wyłonione drogą eliminacji w poszczególnych parafiach.

Spotkanie rozpoczęło się o mszą świętą w kaplicy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów o godz. 9, w czasie której wszyscy uczestnicy turnieju modlili się o pokój na Ukrainie oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Mszy św. przewodniczył ks. Marek Borzęcki SCJ, radny prowincjalny, a homilię wygłosił ks. Franciszek Wielgut SCJ, duszpasterz powołań. Po tej duchowej uczcie wszyscy ministranci i lektorzy zamienili szaty liturgiczne na stroje sportowe i przystąpili do rywalizacji o Puchar w trzech kategoriach wiekowych.

Rozgrywki zakończyły się dopiero po przerwie obiadowej i wyłoniły następujących zwycięzców:

 • W kategorii ministrantów młodszych:

 1. Jakub Sekuła (Binczarowa)

 2. Jakub Gładosz (Lublin)

 3. Krzysztof Kocoń (Florynka)

 • W kategorii ministrantów starszych:

 1. Jakub Góra (Ostrowiec Świętokrzyski)

 2. Mateusz Nowakowski (Sosnowiec)

 3. Antoni Firek (Kraków)

 • W kategorii lektorów:

 1. Marcin Gruca (Binczarowa)

 2. Gabriel Smosna (Koszyce Małe)

 3. Piotr Góra (Florynka)

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody i upominki rzeczowe.

Te sportowe przeżycia były możliwe dzięki pomocy ze strony Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach, w której murach odbywał się turniej. Serdeczne podziękowanie za udostępnienie sali gimnastycznej składamy na ręce pani dyrektor Bernadetty Kańskiej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dobrą sportową i ministrancką postawę.

za sercanie.pl

Zapraszamy do galerii...