• 1_listopad.JPG
  • 2_jestemy.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4_kapliczka.jpg

Wizytacja kanoniczna bpa Edwarda Frankowskiego

 

 fot. ks. A. Gucwa SCJ; ks. G. Siedlarz SCJ; A. Olszewski