• 3_stanislaw.JPG
 • Remont.jpg

8 marca 2022 r. do domu Ojca odeszła Władysława Zięba, która przeżyła 108 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 marca br. w kościele pw. Św. Stanisława biskupa i męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim – Denkowe. Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup Edward Frankowski wraz z księdzem Proboszczem Adamem Gucwą SCI i księdzem Krzysztofem Tryk. W ostatniej drodze, pani Władysławy towarzyszyła najbliższa rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, parafianie, prezydent miasta Jarosław Górczyński oraz przedstawiciele starostwa powiatu ostrowieckiego. Wiele osób zachowało w pamięci panią Władysławę i życzliwie ją wspomina. Niech tym wspomnieniom towarzyszy modlitwa w jej intencji.

Zapraszamy do galerii...

Poniżej zamieszczone są trasy Drogi Krzyżowej, która jest odprawiana w każdą niedzielę Wielkiego Postu ulicami parafii:

06 marzec, godz. 14.30 – ul. Ostrowiecka, ul. Topolowa, ul. Tomaszów (początek od środka ul. Ostrowieckiej – zakończenie ul. Tomaszów na górze).

13 marzec, godz. 14.30 – ul. Rudzka (pod Wólką Bodzechowską), Wólka Bodzechowska (początek od ul. Rudzkiej (Stara Wólka) –   zakończenie przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej)

20 marzec, godz. 14.30 –  ul. Zygmuntówka,  os. Denkówek, Denkówek, ul. Stalowa (początek od strony ul. Zygmuntówka – zakończenie przy krzyżu w Denkówku).

27 marzec, godz. 14.30 – ul. Wschodnia, ul. Rudzka Podwiatraki (początek od ul. Wschodniej – zakończenie przy krzyżu)

03 kwiecień, godz. 14.30 – ulice wokół Rynku Denkowskiego (początek od Sióstr Zakonnych – zakończenie przy figurze Matki Bożej przy ul. Rynek Denkowski).

Trasa i przebieg Drogi Krzyżowej będzie wcześniej uzgadniane z przedstawicielami danych miejscowości i ulic.

Prowadzenie Dróg Krzyżowych dla dorosłych w kościele piątek – godz. 17.30:

04 marzec, godz. 17.30 – Sercańska Wspólnota Świeckich

11 marzec, godz. 17.30 – Róże Żywego Różańca

18 marzec, godz. 17.30 – Domowy Kościół 1

25 marzec, godz. 17.30 – Domowy Kościół 2

01 kwiecień, godz. 17.30 – Chór Parafialny

08 kwiecień, godz. 17.30 – Caritas, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

Po kilkuletniej przerwie ministranci i lektorzy z parafii sercańskich rozegrali Turniej Tenisa Stołowego o puchar Księdza Prowincjała Zgromadzenia Księży Sercanów. Odbył się on w sobotę, 26 lutego 2022 r. w Stadnikach i zgromadził uczestników z Binczarowej, Florynki, Koszyc Małych, Krakowa, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pliszczyna, Sosnowca oraz z samych Stadnik. W sumie w turnieju wzięło udział 29 osób, które zostały wyłonione drogą eliminacji w poszczególnych parafiach.

Spotkanie rozpoczęło się o mszą świętą w kaplicy Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów o godz. 9, w czasie której wszyscy uczestnicy turnieju modlili się o pokój na Ukrainie oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Mszy św. przewodniczył ks. Marek Borzęcki SCJ, radny prowincjalny, a homilię wygłosił ks. Franciszek Wielgut SCJ, duszpasterz powołań. Po tej duchowej uczcie wszyscy ministranci i lektorzy zamienili szaty liturgiczne na stroje sportowe i przystąpili do rywalizacji o Puchar w trzech kategoriach wiekowych.

Rozgrywki zakończyły się dopiero po przerwie obiadowej i wyłoniły następujących zwycięzców:

 • W kategorii ministrantów młodszych:

 1. Jakub Sekuła (Binczarowa)

 2. Jakub Gładosz (Lublin)

 3. Krzysztof Kocoń (Florynka)

 • W kategorii ministrantów starszych:

 1. Jakub Góra (Ostrowiec Świętokrzyski)

 2. Mateusz Nowakowski (Sosnowiec)

 3. Antoni Firek (Kraków)

 • W kategorii lektorów:

 1. Marcin Gruca (Binczarowa)

 2. Gabriel Smosna (Koszyce Małe)

 3. Piotr Góra (Florynka)

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody i upominki rzeczowe.

Te sportowe przeżycia były możliwe dzięki pomocy ze strony Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach, w której murach odbywał się turniej. Serdeczne podziękowanie za udostępnienie sali gimnastycznej składamy na ręce pani dyrektor Bernadetty Kańskiej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dobrą sportową i ministrancką postawę.

za sercanie.pl

Zapraszamy do galerii...

 

W sobotnie popołudnie 15 stycznia 2022 roku w naszym kościele odbyło się spotkanie kolędowe. Zaczęliśmy od Uroczystej Mszy świętej, a następnie udaliśmy się do domu parafialnego na wspólne kolędowanie przy ciastku i ciepłej herbacie. Dziękujemy serdecznie parafianom za udział w naszym wspólnym kolędowaniu, a także tym którzy pomogli w przygotowaniu tego spotkania.

Zapraszamy do galerii...

Rozpoczynamy Nowy Rok, celebrując uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Czcimy Ją jako Matkę Boga. Ten tytuł – po grecku Theotókos – został jej uroczyście nadany przez Sobór w Efezie w 431 roku. Kościół potwierdził tym samym wiarę pierwszych pokoleń chrześcijan, widzących w osobie Maryi tą, za przyczyną której Syn Boży stał się człowiekiem. Istnieje też tradycja wiążąca datę dzisiejszej uroczystości z ósmym dniem od narodzenia Jezusa. Wtedy to prawo żydowskie nakazywało dokonać obrzezania nowonarodzonego chłopca.

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam słowa, które Bóg za pośrednictwem Mojżesza przekazał Aaronowi i jego synom, aby nimi błogosławili Izraelitów. Błogosławieństwo Aaronowe, zwane również Błogosławieństwem Kapłańskim należy do najstarszych fragmentów Pisma Świętego, jakie udało się dotychczas odnaleźć archeologom. To również jeden z najpiękniejszych tekstów, w których człowiek – pouczony przez samego Boga – prosi o Jego opiekę i prowadzenie.

Z Księgi Liczb:
"Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
«Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
'Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem'.
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił»".

 

Na cały Nowy Rok 2022 życzymy Wam, Drodzy Parafianie i Goście,
aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło Wam nieustannie,
a Maryja niech Was wspiera z nieba swym wstawiennictwem.

Szczęść Wam Boże!

Wasi Duszpasterze