• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

 Decyzją ks. Prowincjała i Jego Rady
z dniem 30 czerwca 2022 r.
z naszej parafii odchodzi
ks. Sławomir Kuśmierz SCJ.

W niedzielę, 26 czerwca, w czasie Mszy św. o godz. 10.00 podziękowaliśmy księdzu Sławkowi za posługę w naszej parafii i modliliśmy się w jego intencji. Wraz z modlitwą parafianie składali życzenia i ofiarowali drobne upominki jako wyraz wdzięczności za posługę w naszej parafii.

Zapraszamy do galerii...

Nadszedł koniec roku szkolnego i katechetycznego. Każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, powinno być ofiarowane Bogu. Dlatego 24 czerwca w czasie Mszy Świętej o godz. 8.00 dziękowaliśmy Bogu za owoce minionego roku.

Dyrekcjom, nauczycielom, wychowawcom i katechetom dziękujemy za wszelki trud włożony w kształtowanie sumień, charakterów, nauczanie i wychowywanie.

Na czas wakacji dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy pięknej, słonecznej pogody, dobrego i bezpiecznego wypoczynku, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa i szczególnej opieki Aniołów Stróżów.

Zapraszamy do galerii...

18 czerwca br. w Nowicjacie Księży Sercanów w Stopnicy po raz kolejny odbył się turniej w piłkę nożną o puchar Księdza Prowincjała dla Liturgicznej Służby Ołtarza. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele LSO z wszystkich sercańskich parafii. Najpierw odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem neoprezbitera ks. Wojciecha Olszewskiego SCJ. Słowo Boże skierował do nas ksiądz wikariusz prowincjalny ks. Witold Januś SCJ. Potem był czas na rozgrywki piłkarskie.

W tym turnieju wzięli udział także ministranci z naszej parafii. Mimo iż oni nie odnieśli sukcesu, to można być z nich dumnym, bo na boisku wykazali się sporym zaangażowaniem i przede wszystkim uczciwą walką. Cieszy fakt, że po kilkuletniej nieobecności naszej parafii w tych rozgrywkach udało się w tym roku wziąć w nich udział.

Zapraszamy do galerii...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej, jest jedną z najważniejszych uroczystości w Kościele Katolickim. Jej początki sięgają XIII wieku. Wkrótce świętu zaczęły towarzyszyć uroczyste procesje. Początkowo, w latach 1265-75 odbywały się one w Kolonii, a w XV wieku - w całych Niemczech, Anglii, Francji, Polsce i północnych Włoszech.

W Polsce po raz pierwszy Boże Ciało świętowano w 1320 r. w diecezji krakowskiej, na polecenie biskupa Nankera. Niektóre źródła podają, że po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Śpiew Ewangelii przy czterech ołtarzach pojawia się w diecezji płockiej ok. 1430 r.

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wychodzimy na ulice naszej parafii w uroczystej procesji eucharystycznej. Niech Chrystus Pan ukryty w Eucharystii błogosławi naszej Ojczyźnie, miastu i darzy nas pokojem. Nasz udział w procesji niech będzie publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, obecny na zawsze w naszym życiu.

Zapraszamy do galerii...

W poniedziałek 13 czerwca grupa młodzieży z klasy VIII szkoły podstawowej po odpowiednim przygotowaniu, przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza - ordynariusza naszej diecezji.

Młodzież, świadomie wypowiedziała swoją gotowość świadczenia o Chrystusie i Jego nauce w dzisiejszym świecie. Już nie rodzice, ani chrzestni, ale młodzi ludzie, powiedzieli własne „tak” prawdom i zasadom naszej religii. Pragnienie, by Chrystus stał się Jedynym Prawdziwym Przyjacielem i Towarzyszem, stało się rzeczywistością codziennego życia.

Było to ogromne przeżycie dla nich samych i dla całej Wspólnoty Parafialnej św. Stanisława BM. Łaska Ducha Świętego umocniła tych młodych ludzi w walce z wadami i jeszcze bardziej uświadomiła obowiązek dążenia do świętości.

Niech to wydarzenie stanie się okazją do szczególnej modlitwy całej Wspólnoty Parafialnej w intencji młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i utrwali postanowienia tych wszystkich, którzy głoszą naukę Chrystusa we własnym środowisku życia.

Zapraszam do galerii...

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 5 czerwca w naszej parafii odbyła się uroczystość przyjęcia do grona Służby Liturgicznej parafii trzech aspirantów. Uroczystej eucharystii o godz. 11.30 przewodniczył ksiądz Proboszcz Adam Gucwa. Nowym członkom liturgicznej służby ołtarza życzymy odwagi i wytrwałości w służbie przy Ołtarzu Pana.

Zapraszamy do galerii...