• 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg
  • Haso_roku_2020_2021.jpg

Księża Sercanie zapraszają na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Odbędzie sie ona w dniach 6 - 13 sierpnia br. Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://www.pielgrzymka.scj.pl/

W środę, 23 czerwca w naszej parafii odbyła się uroczystość przyjęcia do grona Służby Liturgicznej parafii jednego nowego ministranta oraz dwóch nowych lektorów. Uroczystej eucharystii o godz. 18.00 przewodniczył ksiądz Proboszcz Adam Gucwa. Nowemu ministrantowi i lektorem życzymy odwagi i wytrwałości w służbie przy Ołtarzu Pana.

 

 

 

 W niedzielę 13 czerwca br. z udziałem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, księdza Wiesława Święcha, prowincjała Polskiej Prowincji Księży Sercanów, zaproszonych byłych sercańskich proboszczów na placu przykościelnym została odprawiona uroczysta msza święta Jubileuszowa. Wspólnota parafialna wraz posługującymi obecnie księżmi dziękowała Panu Bogu za 50 lat posługi duszpasterskiej i troski o rozwój duchowy i materialny parafii pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim - Denkowie. Wspólnej modlitwie dziękczynnej towarzyszyli również prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, jak również zaproszeni goście oraz parafianie. Uroczystość swoim śpiewem uświetnił chór parafialny z Bodzechowa.

Po mszy świętej w przedsionku kościoła odsłonięto tablicę upamiętniająca półwiekową obecność księży sercanów w Denkowie. Natomiast przy wejściu na plebanię ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą ufundowali Księża ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, jako wotum wdzięczności.

Zapraszamy do galerii...

W poniedziałek 21 czerwca grupa młodzieży z klasy VIII szkoły podstawowej po odpowiednim przygotowaniu, przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza - ordynariusza naszej diecezji.

Młodzież, świadomie wypowiedziała swoją gotowość świadczenia o Chrystusie i Jego nauce w dzisiejszym świecie. Już nie rodzice, ani chrzestni, ale młodzi ludzie, powiedzieli własne „tak” prawdom i zasadom naszej religii. Pragnienie, by Chrystus stał się Jedynym Prawdziwym Przyjacielem i Towarzyszem, stało się rzeczywistością codziennego życia.

Było to ogromne przeżycie dla nich samych i dla całej Wspólnoty Parafialnej św. Stanisława BM. Łaska Ducha Świętego umocniła tych młodych ludzi w walce z wadami i jeszcze bardziej uświadomiła obowiązek dążenia do świętości.

Niech to wydarzenie stanie się okazją do szczególnej modlitwy całej Wspólnoty Parafialnej w intencji młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i utrwali postanowienia tych wszystkich, którzy głoszą naukę Chrystusa we własnym środowisku życia.

Zapraszamy do galerii...

W 100-lecie poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 50-lecia obecności księży sercanów w parafii pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim - Denkowie, w dniach 5-11 czerwca br. odbyły się misje intronizacyjne NSPJ. Poprowadził je ks. Zdzisław Płuska sercanin z Krakowa.

W Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa na wszystkich Mszach św., przed wystawionym Najświętszym Sakramentem Ksiądz Proboszcz Adam Gucwa SCJ zawierzył Bożemu Sercu całą parafię i rodziny w niej żyjące.

Na zakończenie Misji świętych ustawiono nowy Krzyż Misyjny. Po ostatniej Mszy św. został on uroczyście poświęcony. W godzinie apelu jasnogórskiego w swoich domach, przed poświęconymi obrazami Serca Pana Jezusa, rodziny parafii zawierzyły siebie Bożemu Sercu. Z aktem tym Pan Jezus związał szczególną obietnicę: "dom w którym czczony będzie obraz serca mego, w krótkim czasie zasłynie z błogosławieństwa Bożego".

Wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Jezusowego życzymy, by poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.

Zapraszamy do galerii...