• 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg
  • Haso_roku_2020_2021.jpg

Duszpasterze...

 

ks. Adam Gucwa SCJ
proboszcz
(od 2014 r.)

 

 

ks. Sławomir Kuśmierz SCJ
wikariusz
(od 2020 r.)

 

ks. Ryszard Rydlak SCJ
pomoc duszpasterska
(od 2019 r.)