• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Duszpasterze...

 

ks. Adam Gucwa SCJ
proboszcz
(od 2014 r.)

 

ks. Jakub Kopystyński SCJ
wikariusz
(od 2022 r.)

 

ks. Ryszard Rydlak SCJ
pomoc duszpasterska
(od 2019 r.)