• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada 1950 r. w Konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:

"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej".

(Breviarium fidei VI, 105)

 

Wniebowzięcie Maryi - orzeczenie to Ojciec święty wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Orzeczenie to oparł nie tylko na dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny, ale także dlatego, że ta prawda była od dawna w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził i usankcjonował.

Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie 15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. To oznacza, że święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII. Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I (687-701) ustanawia na tę uroczystość procesję. Papież Leon IV (+ 855) dodał do tego święta wigilię i oktawę. Z pism św. Grzegorza z Tours (+ 594) dowiadujemy się, że w Galii istniało to święto już w VI w. Obchodzono je jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia.
 
W polskiej (i nie tylko) tradycji dzisiejsze święto zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól.

Źródło: www.brewiarz.pl

Zapraszamy do galerii z poświęcenia ziół i kwiatów...

 

W niedzielę, 6 sierpnia br., w naszej parafii odbył się odpust z racji przypadającego tego dnia Święta Przemienienia Pańskiego. Sumie odpustowej o godz. 11.30 przewodniczył ks. Dariusz Mroczek SCJ z Zakopanego, który również przez cały dzień głosił Słowo Boże. Tego dnia gromadziliśmy się na Mszach Świętych i prosiliśmy Boga o potrzebne łaski dla całej parafii, a w sposób szczególny powierzaliśmy Bogu tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierają remont wieży na naszym kościele.

Zapraszamy do galerii...

W dniach 8-9 lipca br. odbyła się pielgrzymka do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Grupa pielgrzymów z naszej parafii liczyła prawie 50 osób, a jej duchowym przewodnikiem i organizatorem był proboszcz - ks. Adama Gucwa SCJ. W Licheniu nasi parafianie włączyli się czynnie w wieczorne nabożeństwo, które prowadzili. Oprócz licheńskiego sanktuarium pielgrzymi nawiedzili jeszcze maryjne sanktuarium w Paradyżu, nowo powstałą parafię św. br. Alberta w Kaliszu, którą prowadzą księża sercanie, sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz Zduńską Wolę gdzie urodził św. Maksymilian Maria Kolbe.

Zapraszamy do galerii...

W poniedziałek, 24 lipca br., rozpoczęły się prace związane z koniecznym remontem kościelnej wieżyczki. Do tego momentu przygotowywaliśmy się przez ostatni rok, m. in. poprzez zbieranie funduszy na ten cel. Wiele wysiłku kosztowały też wszelkie sprawy prawne, o które gorliwie zabiegał i które załatwiał ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ - bez tego remont nie mógłby się w ogóle rozpocząć. Prace remontowe potrwają przez najbliższe miesiące i już teraz dziękujemy Parafianom i innym Darczyńcom, którzy od samego początku wspierają to dzieło po pierwsze modlitwą, a po drugie ofiarami pieniężnymi. Prosimy jednak o dalsze modlitewne wsparcie, aby prace mogły przebiegać bez zakłóceń i przy dobrej pogodzie. Prosimy też o dalszą materialną hojność, by móc to dzieło szczęśliwie zakończyć.

Sprawę remontu kościelnej wieżyczki powierzamy Bogu przez wstawiennictwo Patrona naszej Parafii - św. Stanisławie, biskupie i męczenniku, módl się za nami.

Zapraszamy do galerii...

W dniach od 26 czerwca do 1 lipca br. w Pliszczynie k. Lublina odbyły się XXIV Sercańskie Dni Młodych. Spotkanie to zgromadziło 500 młodych ludzi z całej Polski, w tym - po długich latach nieobecności - osiemnastoosobową grupę z naszej parafii pod opieką ks. Grzegorza. Jako hasło tego spotkania przyświecały słowa "Rozpaleni mocą Ducha Świętego". Przez tydzień poruszany był temat Ducha Świętego i Jego owoców: wierności i łagodności, radości i pokoju, cierpliwości i opanowania, uprzejmości, miłości, dobroci. Głównym punktem dnia była zawsze Msza Święta, ale nie zabrakło też miejsca na poranną jutrznię czy różne nabożeństwa, m. in. pokutne i uwielbienia. Oprócz wspólnej modlitwy pod pliszczyńską wiatą młodzież gromadziła się też na pracach w grupach i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi: ks. Michałem Olszewskim SCJ, o. Leonem Knabitem OSB, dziennikarzem Jackiem Tacikiem oraz małżeństwem Anną i Karolem Wilczyńskimi, którzy byli wolontariuszami w Syrii. Kulminacją tych dni była piątkowa Msza Święta, na której abp Stanisław Budzik udzielił sakramentu bierzmowania prawie 70 młodym ludziom z Pliszczyna.

Podczas tego spotkania nie zabrakło też czasu na różne rozrywki - na warsztaty (np. wokalne, tańce, psychologiczne, fryzjerskie, rytmiczne, rękodzieła artystycznego), rozgrywki sportowe, koncert zespołu Exodus 15, dyskotekę, grill. Młodzież miała też czas wolny, który wykorzystywała na spacery, odpoczynek, rozmowy, integrację z innymi.

Zapraszamy do galerii...

Więcej relacji (m. in. galerie i filmiki) na sercanskie.pl oraz na profilu Sercańskich Dni Młodych na facebooku.

Nadszedł koniec roku szkolnego i katechetycznego. Każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, powinno być ofiarowane Bogu. Dlatego 23 czerwca, w przypadającą tego dnia uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w czasie Mszy Świętej o godz. 8.00 dziękowaliśmy Bogu za owoce minionego roku.

Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i katechetom dziękujemy za wszelki trud włożony w kształtowanie sumień, charakterów, nauczanie i wychowywanie.

Na czas wakacji dzieciom i nauczycielom życzymy pięknej, słonecznej pogody, dobrego i bezpiecznego wypoczynku, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Zapraszamy do galerii...

W czwartek, 22 czerwca br., na zakończenie oktawy Bożego Ciała nasi Parafianie zgromadzili się licznie na Mszy Świętej o godz. 18.00. Było to oficjalne zakończenie roku formacji dla wszystkich grup parafialnych. Najpierw na Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski, jakimi nas obdarzał i przepraszaliśmy za zaniedbania. Po Mszy Świętej wzięliśmy udział w procesji eucharystycznej, po której nastąpiło tradycyjne poświęcenie kwiatów, ziół i wianków. Miało też miejsce błogosławieństwo dzieci i rozdanie nagród dla nich za udział w niedzielnych Mszach Świętych w minionym roku szkolnym, podczas których dzieci zbierały tzw. "Ziarna". Na koniec spotkaliśmy się przy ognisku i posililiśmy się smacznymi kiełbaskami.

Zapraszamy do galerii...

15 czerwca w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wyszliśmy na ulice naszej parafii w uroczystej procesji eucharystycznej, by wyznać wiarę w to, że Jezus jest wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Krocząc za eucharystycznym Jezusem, który był niesiony przez księży prosiliśmy Go o to, by błogosławił wszystkie domy i rodziny naszej parafii.

Uroczystość Bożego Ciała to dziękczynienie za dar Eucharystii. Wyraziliśmy to nie tylko modlitwą, śpiewem, wspólnotowym uczestnictwem w procesji, ale przede wszystkim przyjęciem Go w komunii św. do naszych serc.

Uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 przewodniczył ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ, a kazanie wygłosił ks. wikariusz Grzegorz Siedlarz SCJ.

Zapraszamy do galerii...

10 czerwca br. w Nowicjacie Księży Sercanów w Stopnicy po raz kolejny odbył się turniej w piłkę nożną o puchar Księdza Prowincjała dla Liturgicznej Służby Ołtarza. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele LSO z wszystkich sercańskich parafii. Najpierw odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem wikariusza prowincjalnego ks. Sławomira Knopika SCJ. Potem był czas na rozgrywki piłkarskie.

W tym turnieju wzięli udział także ministranci z naszej parafii. Mimo iż oni nie odnieśli sukcesu, to można być z nich dumnym, bo na boisku wykazali się sporym zaangażowaniem i przede wszystkim uczciwą walką. Cieszy fakt, że po kilkuletniej nieobecności naszej parafii w tych rozgrywkach udało się w tym roku wziąć w nich udział.

Zapraszamy do galerii...

Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy dziś ustanowione w 2013 roku święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Przypomina nam ono przede wszystkim o tym, że Jezus jest naszym Pośrednikiem u Ojca. On samego siebie złożył w ofierze, by nas wykupić z niewoli grzechu i dać nam zbawienie. Dzięki ofierze Jego Ciała i Krwi uzyskaliśmy śmiały przystęp do Boga, którego możemy nazywać Ojcem. Każda Eucharystia uobecnia Jego ofiarę, a nasze serca skłania ku temu, byśmy także siebie samych uczynili wieczystym darem dla Boga. Wzbudźmy więc w naszych sercach na nowo pragnienie oddania się Bogu i uczyńmy ten dar miłym Mu przez złączenie go z ofiarą Syna Bożego.

Dzień ten jest także poświęcony modlitwie w intencji uświęcenia kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bogu. W naszej parafii tego dnia do grona kandydatów i aspirantów w Liturgicznej Służbie Ołtarza zostali włączeni kolejni chłopcy. Cieszymy się wraz z nimi z tego wyjątkowego wydarzenia i życzymy im gorliwości w posługiwaniu przy ołtarzu.

Zapraszamy do galerii...