• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam, Drodzy Parafianie i mili Goście, prawdziwej radości, płynącej od zmartwychwstałego Chrystusa. Niech ta pewność, że  „On żyje”, towarzyszy nam każdego dnia, pomagając przezwyciężać codzienne trudności, niech wlewa w serca otuchę i niesie nadzieję, że zmartwychwstanie stanie się i naszym udziałem.

Wasi Duszpasterze

Zapraszamy do galerii z rezurekcji...

W Wielką Sobotę przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Prawda ta została zawarta w Składzie Apostolskim: "Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał".

W tym dniu do godzin popołudniowych kapłani święcą pokarmy. W Polsce lud przynosi je w przyozdobionych koszyczkach. O. Newerani pisał w roku 1739 w Ozdobie Kościoła Katolickiego: "Święcą baranka, przypominającego prawdziwego Baranka-Chrystusa i Jego triumf, dlatego też zwyczajnie chorągiewki na pieczonym baranku stawiają. Święcą mięsiwa, którego się Żydom pożywać nie godziło, na dowód, żeśmy przez Chrystusa Pana z jarzma Starego Zakonu uwolnieni... Święcą chrzan na znak tego, że gorzkość męki Jezusowej tegoż dnia w słodycz się nam zamienia, i dlatego też przy tym masło święcą, które znaczy tę słodycz. Święcą na ostatek i jaja na dowód tego, że jako kokosz dwojako niejako kurczęta rodzi, raz niosąc owoc, drugi raz go wysiadując, tak przez Chrystusa dwa razy jesteśmy odrodzeni". Wśród rzeczy w koszyku świątecznym nie może zabraknąć pisanek (kraszanek). Te jajka, często artystycznie zdobione, wyobrażają zwycięstwo życia nad śmiercią, bo z niego wychodzi kurczę. Dawniej nie wolno było spożywać w Wielkim Poście również nabiału i jaj. Dlatego tak chętnie niesiemy je do poświęcenia. W Polsce w Wielką Sobotę trwa adoracja Chrystusa w kaplicy Jego grobu. W wielu parafiach wartę przy Grobie pełnią straż ogniowa, harcerze, służba porządkowa itp. (źródło: www.brewiarz.pl).

Przez całą Wielką Sobotę nie sprawuje się Mszy Świętej - tego dnia sprawowana jest jedynie Liturgia Godzin. Dopiero późnym wieczorem, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się świętowanie Wielkiej Nocy poprzez najuroczystszą i najpiękniejszą liturgię całego roku - Wigilię Paschalną. Składa się ona z liturgii światła wraz z odśpiewaniem Orędzia Wielkanocnego (Exsultetu); rozbudowanej liturgii Słowa z uroczystym Alleluja; liturgii chrzcielnej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; liturgii Eucharystycznej.

Wieczorem o godz. 19.00 licznie zgromadziliśmy się na Liturgii Wigilii Paschalnej, którą celebrował ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ; on też wygłosił do zgromadzonych Słowo Boże.

Zapraszamy do galerii z poświęcenia pokarmów...
Zapraszamy do galerii z Liturgii Wigilii Paschalnej...

Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby. Przyszedł na ziemię Syn Boży, "leczył wszystkie choroby i słabości" synów ludzkich; tłumy zdumiewały się, widząc, że "niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą"; w Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały pełne entuzjazmu "hosanna", aby zaledwie w kilka dni potem ochrypłymi głosami wołać: "Na krzyż z Nim!", "Krew Jego na nas i na dzieci nasze". Każda śmierć jest tragedią, cóż dopiero śmierć Syna Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił. Zbrodnia była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa przyroda została nią wstrząśnięta: "Słońce się zaćmiło", zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarło, powstało.

Wielki Piątek to jednak dzień także wielkiej radości i zwycięstwa. Dokonało się przecież od tysięcy lat zapowiadane zbawienie rodzaju ludzkiego; wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim, nieba z ziemią; dzień powszechnego przebaczenia. Tego dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny... To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Na tajemnicę Wielkiego Piątku należy patrzeć poprzez brzask poranka Wielkiej Nocy. Te dwa dni stanowią całość, są świadectwem najwymowniejszym, że to nie zło jest wieczne - ale dobro; śmierć jest ostatecznie zwyciężona przez życie, fałsz - przez prawdę, noc - przez dzień (źródło: www.brewiarz.pl).

W ciągu dnia wierni przychodzą do kościoła, aby nawiedzić Pana Jezusa w kaplicy adoracji (tzw. ciemnicy), a popołudniu gromadzą się na liturgii Wielkiego Piątku, która składa się z 4 części: liturgii Słowa, gdzie naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana oraz wyjątkowo uroczysta forma modlitwy powszechnej, w której staramy się nie zapomnieć o nikim; adoracji Krzyża; Komunii Św.; przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Dziś obowiązuje post ścisły: wstrzemięźliwość od mięsa (obowiązuje od 14 roku życia) i ograniczenie jedzenia do 3 posiłków w ciągu dnia - 1 do syta i 2 lekkie (obowiązuje w wieku 18-60 lat).

Wieczorem zgromadziliśmy się najpierw na nabożeństwie Drogi Krzyżowej o 17.30, a potem o 18.00 na liturgii wielkopiątkowej, której przewodniczył ks. wikariusz Grzegorz Siedlarz SCJ. Natomiast Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Stawowczyk SCJ. Po zakończonych ceremoniach zostały odśpiewane Gorzkie Żale. W naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu trwa całą noc.

Zapraszamy do galerii...

Wielki Czwartek to dzień kapłaństwa i Eucharystii. Sakramenty te wzywają nas do pochylenia się nad tajemnicą obecności Boga wśród ludzi. Jeszcze przed dramatem Wielkiego Piątku, Jezus gromadzi swoich uczniów przy wspólnym stole, umywa im nogi, daje swoje Ciało i Krew. Wydarzenia te uświadamiają nam, że wszystkie działania Boga w odniesieniu do człowieka są zawsze wyrazem Jego niezwykłej troski i miłości.

Święte Triduum Paschalne, które rozpoczynamy uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej, uobecnia największe misteria związane z naszym zbawieniem - mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Jest to dzień wdzięczności Jezusowi za to, że zostawił nam Siebie w Najświętszym Sakramencie. Tego dnia także dziękujemy Bogu za kapłanów, dzięki którym sprawowane są sakramenty, nade wszystko każda Ofiara Mszy Świętej.

W czasie Mszy Świętej o godz. 18.00 dziękowaliśmy Jezusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Na początku Mszy Świętej wierni okazali swoją wdzięczność kapłanom poprzez życzenia i modlitwę w ich intencji. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ, a Słowo Boże wygłosił nasz rodak - ks. kanonik Bogdan Przysucha.

Natomiast o godz. 22.00 zgromadziliśmy się przy kaplicy adoracji na nabożeństwie Godziny Świętej, które przygotowała i prowadziła Sercańska Wspólnota Świeckich wraz z opiekunem ks. Stanisławem Stawowczykiem SCJ.

Zapraszamy do galerii...

 

WIELKI CZWARTEK - 29 marca 2018 r.

1800 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

2200 Godzina Święta

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji (tzw. Ciemnicy) w godz. 1900-2300.

 

WIELKI PIĄTEK - 30 marca 2018 r.
Obowiązuje post ścisły: wstrzemięźliwość od mięsa (obowiązuje od 14 roku życia) i ograniczenie jedzenia do 3 posiłków w ciągu dnia - 1 do syta i 2 lekkie (obowiązuje w wieku 18-60 lat)

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji (tzw. Ciemnicy) w godz. 700-1730.

700 Ciemna jutrznia

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego (rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego)

1730 Droga Krzyżowa

1800 Liturgia Wielkiego Piątku

Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim wg następującego harmonogramu:
2000-2100 Wólka Bodzechowska, ul. Samsonowicza; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Siostry Zakonne)
2100-2200 Denkówek, os. Denkówek, ul. Stalowa; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Jadwiga i Andrzej Sobczykowie)
2200-2300 ul. Szkolna, ul. Podstawie; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Leszek Pasek)
2300-2400 ul. Browarna, ul. Wiśniowa; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Irena Mazur)
2400-100 ul. Topolowa, ul. Zygmuntówka; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Ewa i Andrzej Sałapscy; Danuta i Tadeusz Stępniowie)
100-200 ul. Rudzka, ul. Wschodnia; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Rodzina Grudniów; Ewa Wielguszewska)
200-300 ul. Mostowa; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Beata i Jan Wiąckowie)
300-400 ul. Ostrowiecka; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Elżbieta Olszewska)
400-500 ul. Tomaszów, ul. Zielona; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Kazimiera Gałęza; Joanna i Leszek Perczakowie)
500-600 ul. Rynek Denkowski, ul. Spółdzielcza; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Anna i Józef Włodarczykowie; Tadeusz Deroń)
600-700 ul. Garncarska, ul. Niewiadoma; (przedstawiciele wspólnot lub ulic: Teresa i Krzysztof Skalscy; Alicja Kunat)

 

WIELKA SOBOTA - 31 marca 2018 r.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do 1900

700 Ciemna jutrznia

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego (2 dzień nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego)

1900 Msza Święta Wigilii Paschalnej

Święcenie pokarmów w kościele w godz. 900-1200 (co pół godziny)
Święcenie pokarmów w Wólce Bodzechowskiej przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej o godz. 1000

 

WIELKANOC - 1 kwietnia 2018 r.

600 REZUREKCJA

Pozostałe Msze Święte o godz.: 1000, 1130 i 1700

25 marca br. na Mszy Świętej o godz. 10.00 modliliśmy się w intencji naszej parafianki p. Władysławy Zięby, która obchodzi 104. rocznicę urodzin. W Jej intencji okolicznościową Eucharystię sprawował ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ. Pani Władysława jest najstarszą osobą w naszym mieście Ostrowcu Świętokrzyskim. Z tego też względu na tej Mszy Świętej był obecny Prezydent Miasta - p. Jarosław Górczyński oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Denkowa - p. Leszek Pasek. Na koniec wspólnej modlitwy ks. Proboszcz złożył okolicznościowe życzenia naszej Jubilatce, a następnie zrobili to p. Jarosław Górczyński i p. Leszek Pasek.

Pani Władysławie życzymy wielu łask od Boga, zwłaszcza zdrowia i sił potrzebnych do codzienności, oraz wstawiennictwa Matki Bożej i Świętych.

Zapraszamy do galerii...

Wielki Tydzień rozpoczyna się w Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej, która łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie Męki. W liturgii tego dnia i w katechezach Kościół ukazuje związek między tymi dwoma aspektami paschalnego misterium.

Liturgia Niedzieli Palmowej wprowadza nas w przeżycie Wielkiego Tygodnia, w którym Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy.

Od najdawniejszych czasów upamiętnienie wjazdu Pana do Jeruzalem odbywa się przez uroczystą procesję. Chrześcijanie obchodzą to wydarzenie, naśladując aklamację i gesty żydowskich dzieci, które wyszły na spotkanie Pana i śpiewały „nabożne” Hosanna.

Pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W IV wieku procesja znana była już w Jerozolimie, gdzie odbywano ją śladami Jezusa z Betanii, przez Górę Oliwną do miasta męki i śmierci Zbawiciela. W czasie tej procesji biskup, jak niegdyś Chrystus, jechał na oślęciu w otoczeniu wiernych trzymających gałązki palm i śpiewających odpowiednie pieśni.

Palmy przechowywane w domu, najczęściej umieszczone przy wiszących krzyżach na ścianie, przypominają wiernym o zwycięstwie Chrystusa, które uczcili biorąc udział w procesji. Przed Mszą Świętą o godz. 11.30 licznie zgromadzeni wierni wypełnili plac przykościelny, gdzie rozpoczęła się liturgia od poświęcenia palm, odczytania Ewangelii i procesji do kościoła. Biorąc udział w procesji publicznie składamy hołd naszemu Zbawicielowi i głęboko przeżywamy zdarzenie, jakie miało miejsce dwa tysiące lat temu. Wchodzimy w misterium paschalne Chrystusa.

Po Eucharystii o godz. 11.30 odbył się konkurs na najpiękniejszą ręcznie wykonaną przez dzieci palmę.

Zapraszamy do galerii...

W bazylice katedralnej w Sandomierzu miał miejsce 18 marca uroczysty obrzęd błogosławieństwa i posłania Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Po odbyciu formacji duchowej, teologicznej i praktycznej skoncentrowanej wokół Sakramentu Eucharystii, 57 kandydatów - w tym 3 mężczyzn z naszej parafii - wyraziło gotowość do podjęcia tej posługi w swoich wspólnotach. Szafarzami Komunii Św. w naszej parafii zostali: p. Adam Sudy, p. Sławomir Olszewski i p. Damian Bucior.

Liturgii koncelebrowanej m. in. przez naszego proboszcza ks. Adama Gucwę SCJ przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Podczas homilii mówił on o zadaniach stojących przed nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej. Wspomniał szczególnie o apostolacie wśród ludzi w podeszłym wieku i chorych, którzy pragną spotkać Jezusa ale z racji na swoją sytuację nie mogą pójść do Kościoła i przyjąć Komunii św.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej Diecezji Sandomierskiej. Tam też znajduje się galeria z tego wydarzenia...

W dniach 11-14 marca br. w naszej parafii odbyły się wielkopostne rekolekcje, które prowadził ks. Dariusz Lewczak SCJ z Krakowa. Rekolekcjonista poprzez głoszone Słowo Boże nakreślał nam istotną rolę Ducha Świętego w naszym życiu, zwłaszcza w życiu rodziny. Czynił to z wielkim zaangażowaniem i z prostym językiem, a wszystko to było okraszone pięknymi bajkami autorstwa Bruno Ferrero. Rekolekcje te były też rekolekcjami szkolnymi - zatem i dzieci wraz z nauczycielami gromadziły się w kościele na konferencjach. Przez te kilka dni gromadziliśmy się w kościele, aby zadbać o dobre przygotowanie się do Wielkanocy.

Zapraszamy do galerii...

W środę, 14 marca, Zgromadzenie Księży Sercanów przeżywa dzień urodzin Założyciela Zgromadzenia, czcigodnego sługi Bożego o. Leona Jana Dehona. W tym dniu w sposób szczególny modlimy się o beatyfikację o. Dehona oraz o nowe powołania do Księży Sercanów, również z naszej parafii.

Zapraszamy wszystkich, szczególnie Sercańską Wspólnotę Świeckich, do wspólnej modlitwy na Mszę Świętą o godz. 17.00. Pół godziny wcześniej zostanie wygłoszona konferencja o ojcu Dehonie.

Zapraszamy do galerii...