• 2.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Plan wizyty duszpasterskiej - całość!

W czwartek, 27 grudnia, rozpoczniemy wizytę duszpasterską zwaną „kolędą”. Kapłan raz w roku składa wizytę w każdej katolickiej rodzinie. Jej celem jest pobłogosławienie naszych mieszkań, wspólna modlitwa i bliższe rozeznanie stanu duszpasterskiego parafii. Przyjęcie kapłana we własnym domu ma wartość religijnego świadectwa. Zadbajmy zatem, aby wspólne spotkania kolędowe zachowały rodzinny i ewangeliczny wymiar. Domownicy powinni oczekiwać duszpasterza, który przybywa w imieniu Chrystusa. Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, na nim: świece, krzyż, Pismo Św., wodę święconą i kropidło, zeszyty do religii dzieci i młodzieży oraz indeksy młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

 

Czwartek, 27 grudnia 2018 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- Denkówek od Jędrzejowa do p. Radłowskiej
- Denkówek od ul. Stalowej do p. Madetko
- ul. Browarna

Piątek, 28 grudnia 2018 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- Denkówek od Zygmuntówki po prawej stronie do państwa Starzomskich
- Denkówek od Zygmuntówki po lewej stronie do państwa Kwaśniaków
- ul. Mostowa od Rynku

Sobota, 29 grudnia 2018 r.
godz. 9.00 – trzech księży:
- Wólka Bodzechowska od Denkowa po obydwu stronach drogi do środka wioski
- ul. Rudzka od Rynku do Państwa Nowak i Borowskich przy ul. Samsonowicza

Środa, 2 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 trzech księży:
- Wólka Bodzechowska od Przyborowa po obydwu stronach drogi do środka wioski
- ul. Ostrowiecka od strony cmentarza (od Państwa Ziębów)  

Czwartek, 3 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- os. Denkówek
- ul. Ostrowiecka od Rynku
                
od godz. 14.00 jeden ksiądz:
- ul. Rynek Denkowski

Piątek, 4 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Zygmuntówka od Bodzechowa po obydwu stronach
- ul. Rudzka Podwiatraki od nr 32

Sobota, 5 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Zygmuntówka od Parafii Najświętszego Serca Jezusowego po obydwu stronach drogi
- ul. Rudzka Podwiatraki od nr 161

Poniedziałek, 7 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Rudzka (Stara Wólka)
- ul. Wiśniowa

od godz. 14.00 jeden ksiądz:
- ul. Niewiadoma

Wtorek, 8 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Topolowa od ul. Tomaszów do końca
- ul. Spółdzielcza od nr 1 do końca

od godz. 14.00 – jeden ksiądz:
- ul. Szkolna

Środa, 9 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Podstawie po obydwu stronach drogi od początku

od godz. 15.00 – jeden ksiądz:
- ul. Samsonowicza 55

Czwartek, 10 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 – jeden ksiądz:
- ul. Samsonowicza 15/28

od godz. 14.00 – dwóch księży:
- ul. Mostowa za Kamienną (od kładki i od ul. Zygmuntówka)

Piątek, 11 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Wschodnia – od Pani Zięby
- ul. Wschodnia – od Państwa Murzów
- ul. Garncarska

Sobota, 12 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Tomaszów po obydwu stronach drogi od Nowego Zakładu
- ul. Zielona od Państwa Kotów

Poniedziałek, 14 stycznia 2019 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- Kolęda uzupełniająca