• 0_wielkatw.jpg
  • 1_wp.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Niedziela Świętej Rodziny

Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Zatwierdził je papież Leon XIII (+ 1903). W swoich pismach, m.in. w Neminem fugit (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: "Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom". Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

Ewangelie podają następujące wydarzenia z życia Najświętszej Rodziny:
- Zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa (Łk 1, 26-38);
- Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1, 39-56);
- Objawienie św. Józefowi przez Anioła tajemnicy wcielenia (Mt 1, 18-25);
- Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20);
- Nadanie imienia Jezusowi (Łk 2, 21);
- Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2, 22-38);
- Pokłon mędrców (Mt 2, 1-12);
- Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15);
- Powrót z Egiptu (Mt 2, 19-21; Łk 2, 39-40);
- Znalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-50);
- Życie ukryte w Nazarecie (Łk 2, 51-52).

źródło: www.brewiarz.pl

Dziś, na wszystkich Mszach Świętych, sakramentalni małżonkowie będą mogli odnowić przyrzeczenia małżeńskie.
Serdecznie zapraszamy!