• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Droga krzyżowa ulicami parafii - niedziela

Poniżej zamieszczone są trasy Drogi Krzyżowej, która jest odprawiana w każdą niedzielę Wielkiego Postu ulicami parafii:

06 marzec, godz. 14.30 – ul. Ostrowiecka, ul. Topolowa, ul. Tomaszów (początek od środka ul. Ostrowieckiej – zakończenie ul. Tomaszów na górze).

13 marzec, godz. 14.30 – ul. Rudzka (pod Wólką Bodzechowską), Wólka Bodzechowska (początek od ul. Rudzkiej (Stara Wólka) –   zakończenie przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej)

20 marzec, godz. 14.30 –  ul. Zygmuntówka,  os. Denkówek, Denkówek, ul. Stalowa (początek od strony ul. Zygmuntówka – zakończenie przy krzyżu w Denkówku).

27 marzec, godz. 14.30 – ul. Wschodnia, ul. Rudzka Podwiatraki (początek od ul. Wschodniej – zakończenie przy krzyżu)

03 kwiecień, godz. 14.30 – ulice wokół Rynku Denkowskiego (początek od Sióstr Zakonnych – zakończenie przy figurze Matki Bożej przy ul. Rynek Denkowski).

Trasa i przebieg Drogi Krzyżowej będzie wcześniej uzgadniane z przedstawicielami danych miejscowości i ulic.