• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

W dniu dzisiejszym swoje imieniny obchodzi ks. Ryszard. Mszę Świętą imieninową, na której będzie można złożyć mu osobiście życzenia, Solenizant odprawi po tym, jak sytuacja z pandemią się uspokoi. Jednakże już dziś życzymy mu dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej i Patrona na każdy dzień, a także życzliwości i dobroci ze strony parafian.

  

Dzisiaj, 2 kwietnia, mija 15. rocznica powrotu do Domu Ojca św. Jana Pawła II. Kardynał Stanisław Dziwisz, który do samego końca ziemskiego pielgrzymowania towarzyszył naszemu wielkiemu Rodakowi w Jego wędrówce do nieba, zachęca wszystkich, aby zjednoczyli się we wspólnej modlitwie błagalnej do Pana Boga, za wstawiennictwem Jana Pawła II i prosili o ustanie pandemii koronawirusa: „Proszę Was wszystkich, drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia”. Do tego apelu dołącza Prymas Polski - abp Wojciech Polak.

Jesteśmy przekonani, że nikogo nie trzeba przekonywać o konieczności takiej modlitwy. To powinna być potrzeba naszych serc, nasz obowiązek, nasza powinność!

Prosimy, abyśmy zjednoczyli się w tej godzinie z całym Kościołem i między sobą, niezależnie gdzie w tym czasie będziemy przebywać. Odłóżmy inne zajęcia i poświęćmy kilkanaście minut na pełną ufności modlitwę, dziękując Bogu Ojcu za święte życie Jana Pawła II oraz prośmy Go o zatrzymanie pandemii.

Proponujemy następujący przebieg modlitwy:
1. Godz. 21.37 - zapalmy w oknie Papieskie światło jedności.
2. Odmówmy modlitwę: Pod twoja obronę.
3. Odnówmy Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu:

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia - módl się za nami!
Św. Janie Pawle II, św. s. Faustyno i wszyscy święci - módlcie się za nami!

4. Można dodać inne modlitwy osobiste.

Nasza parafianka, p. Władysława Teodora Zięba zd. Sowa, dzisiejszego dnia obchodzi 106. rocznicę urodzin. Jest prawie najstarszą mieszkanką miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego. Pani Władysława urodziła się w Denkowie - 28 marca 1914 roku. Całe życie związana jest z naszą parafią - tu przyjęła chrzest św., bierzmowanie oraz (25 lutego 1934 r.) zawarła sakrament małżeństwa z Mieczysławem Ziębą. Małżonkowie mieli pięcioro dzieci. Obecnie żyje syn i córka z rodzinami. Jubilatka miała pięć sióstr i brata. Z rodzeństwa p. Władysławy żyje i mieszka w sąsiedztwie jej siostra, p. Filomena Walerowicz, która jest o 20 lat młodsza od naszej Jubilatki. Mimo zaawansowanego wieku Pani Władysława sama gotuje, sprząta i dba o przydomowy warzywniak, na którym już zasiała marchewkę, pietruszkę, cebulę, buraczki, itd. Czasami lubi oglądać interesujące ją programy telewizyjne, śledzi wydarzenia dotyczące parafii, lokalnego społeczeństwa i świata. Z okazji większych uroczystości religijnych uczestniczy w Mszach Świętych w kościele parafialnym. Co miesiąc, w I Piątki, z posługą sakramentalną odwiedza ją nasz proboszcz.

Jubilatka bardzo ciekawie opowiada o historii Denkowa i miasta Ostrowca Św. Pani Władysława nie zapomina o sąsiadach, często ich odwiedza i lubi z nimi rozmawiać. Lubi gotować i częstuje sąsiadów domowymi wypiekami i obiadami. Szczególnie dba o swoją siostrę. Sąsiedzi również odwzajemniają się za jej troskę: pomagają zrobić zakupy lub przy pracach porządkowych w domu i na podwórku. Przez wszystkich jest szanowana, doceniana i podziwiana. Charakteryzuje ją pracowitość, pogoda ducha, uśmiech, optymizm i chęć służenia dobrą radą i pomocą. W Denkowie wszyscy pamiętają smak wypiekanych przez p. Władzię obwarzanków odpustowych, którymi obdarowywała odwiedzających ją sąsiadów, a szczególnie dzieci.

Msza Święta jubileuszowa w intencji p. Władysławy, o dalsze jej zdrowie i błogosławieństwo Boże, będzie sprawowana w najbliższą niedzielę, 29 marca o godz. 11.30. Ze względu na obecną sytuację w Polsce i na świecie uroczystość będzie bardzo skromna. Gratulacje i życzenia z okazji 106. urodzin przesłali Jubilatce: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzej Duda, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego p. Jarosław Górczyński, Starosta Powiatu Ostrowieckiego p. Marzena Dębniak. Gratulacje i życzenia przesłał również bp Krzysztof Nitkiewicz, udzielając pasterskiego błogosławieństwa na dalsze lata życia.

 

Naszej dostojnej Jubilatce
życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej 
oraz życzliwości, dobroci i pomocy od najbliższych!

W piątek, 27 marca br., o godz. 18.00 papież na Placu św. Piotra w Rzymie będzie prowadził modlitwę w intencji ustania epidemii. Franciszek bardzo serdecznie prosi o to, abyśmy się połączyli z nim wtedy duchowo i poprzez różnego rodzaju transmisje. Podczas tej modlitwy podzieli się z nami Słowem Bożym, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, potem papież udzieli specjalnego błogosławieństwa Urbi et Orbi, do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego. Modlitwa ta odbędzie się przed krzyżem z kościoła św. Marcelego, który na początku XVI wieku ocalił Rzym od epidemii. 

 

W związku, iż Rząd wprowadził nowe obostrzenia w celu ochrony zdrowia i życia oraz by zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, nasze praktyki religijne w kościele będą jeszcze bardziej ograniczone. Episkopat Polski oczywiście zachęca, aby dostosować się do tych obostrzeń. Zatem w kościele, podczas celebracji liturgicznych, może przebywać tylko 5 osób - bardzo prosimy o zastosowanie się do tego. Mając na uwadze to ograniczenie prosimy, by do kościoła na Mszę Świętą przychodziły tylko osoby miejscowe (nie spoza miasta) zamawiające intencje i by ich liczba nie przekraczała 5 osób.

Nasz ordynariusz wydał także dekret, w którym decyduje, że np. pogrzeby będą odbywać się tylko na cmentarzu (bez Mszy Świętej pogrzebowej) oraz uściśla jak ma wyglądać np. spowiedź podczas panującej epidemii. Przypominamy też, że w dni powszednie od godz. 16.40, a w niedziele podczas Mszy Świętych, istnieje możliwość wyspowiadania się (oczywiście z zachowaniem ostrożności i higieny; konfesjonały są dezynfekowane po każdym penitencie). Gdyby ktoś chciał umówić się na spowiedź poza konfesjonałem, aby jeszcze bardziej postarać się o swoje i nasze bezpieczeństwo - prosimy w tej sprawie dzwonić pod następujące numery: 601 659 531 - proboszcz; 41 265 25 72 - ogólny.

Bardzo prosimy, aby ewentualne osoby zarażone bądź mające podejrzenie zarażenia wykazały się odpowiedzialnością i nie kontaktowały się z nami fizycznie, aby nas (i innych poprzez nas) nie narażać. W razie różnych potrzeb można do nas zadzwonić na podane wcześniej numery telefonów. Jako Wasi duszpasterze prosimy, abyście pozostali w swoich domach i korzystali z transmisji Mszy Świętych w środkach masowego przekazu. Poniżej zamieszczamy również linki do wspomnianych wyżej informacji oraz do list różnych religijnych transmisji.

Komunikat Episkopatu o dostosowaniu się, by również w celebracjach liturgicznych brało udział 5 osób...
Komunikat bpa Krzysztofa Nitkiewicza dotyczący wykonywania posługi duszpasterskiej...
Transmisje Mszy Świętych...
Transmisje Drogi Krzyżowej...
Transmisje Gorzkich Żali...
Transmisje modlitwy różańcowej o 20.30 o ustanie epidemii...
Transmisje rekolekcji...

W środę 25 marca, obchodzimy UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Nie mamy pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a zatem datami, które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element. Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie - ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania - początku Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie odnowiło wszechświat.
Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to "Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański".

Dzisiejszy dzień jest Dniem Świętości Życia. Modlimy się o świętość życia dla każdego dziecka poczętego. W czasie Mszy Świętej o godz. 17.00 odbył się obrzęd podjęcia Duchowej Adopcji. Duchowa adopcja jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców. Można adoptować tylko jedno dziecko każdorazowo. Nie wiemy kim jest adoptowane przez nas dziecko, choć w niebie z pewnością je poznamy. Teraz to jednak Bóg wybiera płeć, rasę, narodowość dziecka mając z pewnością na uwadze to, ile modlitwy potrzebne jest konkretnemu dziecku i nasze - w tym względzie - możliwości i chęci. Po zdecydowaniu się na duchową adopcję należy złożyć prywatne przyrzeczenie. Powinno się tego dokonać przed wizerunkiem Ukrzyżowanego lub Matki Najświętszej.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.03.2020) nasz ordynariusz - bp Krzysztof Nitkiewicz - będzie sprawował o godz. 9.00 w sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach Mszę Świętą w intencji ustania epidemii. Odbędzie się internetowa transmisja tej Eucharystii (aby ją obejrzeć kliknij tutaj). Również tego dnia odpowiedzmy pozytywnie na prośbę papieża Franciszka, aby o godz. 12.00, gdziekolwiek byśmy nie byli, pomodlić się, błagając Boga o ustanie epidemii koronawirusa. Z tego też względu bp Krzysztof Nitkiewicz prosi nas, byśmy o tej godzinie odmówili Anioł PańskiOjcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo oraz następującą modlitwę:

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

W ostatnich dniach życie religijne ogranicza się do prywatnych modlitw z powodu epidemii koronawirusa. Z tej też przyczyny Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w tym czasie. Również nasz ordynariusz - bp Krzysztof Nitkiewicz - wydłużył dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej czy świąteczne Mszy Świętej aż do odwołania oraz wyjaśnia różne kwestie religijne (np. inna niż w kościele forma święcenia pokarmów wielkanocnych). Zachęcamy do przeczytania tych informacji, które można znaleźć pod poniższymi linkami.

Dekret o odpustach dla wiernych podczas epidemii...
Informacje z Kurii Diecezjalnej...

W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać, że Józef pochodził w prostej linii od króla Dawida, jak to zapowiadali prorocy.

Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci. Ikonografia zwykła przedstawiać Józefa jako starca. W rzeczywistości był on młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy wizerunków Józefa w rzeźbie i w malarstwie.

Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci.

W ikonografii św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, winorośl.

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz przekazuje do wiadomości duchownych i wiernych świeckich niniejszy komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, nadając podanym w nim zaleceniom charakter obowiązkowy na terenie diecezji, z niezwłocznym wykonaniem.

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu informuje jednocześnie, że zgodnie ze wspomnianymi zaleceniami, Biskup Ordynariusz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br., następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami jakiejkolwiek infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Biskup Ordynariusz zachęca jednocześnie, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Zachęcamy do zaznajomienia się z całościowym komunikatem Konferencji Episkopatu Polski pod poniższym linkiem oraz z zasadami przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

W związku, że w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego Episkopat Polski potwierdza, że także podczas Mszy Świętych będzie mogło się zgromadzić maksymalnie 50 osób!

W niedziele będzie sprawowana dodatkowa Msza Święta o godz. 15.00.

Rekolekcje wielkopostne są odwołane, natomiast wszystkie inne nabożeństwa (m.in. Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa) i spotkania przyparafialne zostają zawieszone aż do odwołania!

Zachęcamy, aby skorzystać z dyspensy od udziału we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej i pozostać w domach i oglądać transmisje Mszy Świętych w telewizji, radiu, bądź internecie! Zachęcamy też, aby skorzystać z internetowych rekolekcji, których w sieci jest dużo (np. klikając tu).

 


Komunikat Rady Stałej KEP...

Zasady przyjmowania Komunii Świętej na rękę...
Komunikat KEP o dostosowaniu się, by także na zgromadzeniach religijnych gromadziło się 50 osób...

W sobotę, 14 marca, Zgromadzenie Księży Sercanów przeżywa dzień urodzin Założyciela Zgromadzenia, czcigodnego sługi Bożego o. Leona Jana Dehona. W tym dniu w sposób szczególny modlimy się o beatyfikację o. Dehona oraz o nowe powołania do Księży Sercanów, również z naszej parafii. 

Zachęcamy do przeczytania biografii o. Dehona... 

 

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby u Księży Sercanów. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.